Aanmeldingsprocedure klas 1 Comenius Lyceum Capelle.

Zoekt u een school voor havo, tweetalig havo, havo/vwo, vwo of tweetalig vwo? Dan bent u bij ons op het juiste adres! 

De aanmeldperiode voor schooljaar 2024-2025 is van 18 maart t/m 1 april 2024.
U gaat in de aanmeldperiode naar de middelbare school die uw eerste voorkeur heeft.
Alleen op déze school levert u de unieke code en de ingevulde voorkeurslijst tijdens het aanmeldgesprek in. 

Aanmelden op het Comenius Lyceum Capelle gebeurt door middel van een aanmeldgesprek met de leerling en de ouders/verzorgers. 
Tijdens dit gesprek maken we kennis met elkaar, worden de benodigde papieren verzameld, ingevuld en ondertekend. 
Uw kind wordt ingeschreven op het moment dat de plaatsingscommissie een besluit heeft genomen.

Inmiddels is de officiële aanmeldweek afgesloten. U kunt nog aanmelden via onderstaande link.
Als het aanmeldformulier door ons is ontvangen wordt er telefonisch contact met u opgenomen voor een afspraak. Leerlingen die na 10 april worden doorgeschoven n.a.v. centrale loting hebben voorrang op aanmeldingen na 1 april.


Informatie | LeerlingAanmelden.nl

Het aanmeldgesprek kan plaatsvinden zodra u de volgende zaken in uw bezit heeft:

  • Het formulier met het advies van de basisschool.
  • De unieke aanmeldcode
  • De ingevulde voorkeurslijst
  • Een geldig identiteitsbewijs van de leerling ter controle van het Burgerservicenummer

 

Tijdens het gesprek bespreekt u met onze collega het door u ingevulde aanmeldformulier.
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.
We voeren met elke leerling én ouder(s)/verzorger(s) een aanmeldgesprek.
Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius Lyceum toe. 
 

Plaatsing en voorrangsregels

Alle kinderen die in deze reguliere aanmeldperiode aangemeld worden, hebben evenveel kans op een plek. Het maakt dus niets uit of u uw kind aan het begin of aan het einde van deze periode aanmeldt. Doe het wel uiterlijk 1 april! Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding bij één van onze vestigingen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure uit de Overstaproute.
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit. Meer informatie over toelating en plaatsing vindt u hier.

Toelatingsprocedure

Zoekt u een school voor mavo, pre-havo, havo, tweetalig havo, havo/vwo, vwo of tweetalig vwo dan bent u bij ons op het juiste adres! Er is een reeks van mogelijkheden om kennis te maken met de vestiging Lijstersingel die bestaat uit Comenius Lyceum Capelle (brugklassen, havo en vwo, havo/vwo, tweetalig havo en vwo) en Comenius Mavo Capelle (mavo en pre-havo).

Contactpersoon
Mevrouw B. Collee (bmcollee@comenius.nl) en mevrouw M. den Besten (mdbesten@comenius.nl) zijn contactpersonen voor u als ouder en voor de verwijzende basisscholen.

Overstap PO naar VO
De OverstapRoute. Koers VO is verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap po-vo.

Plaatsing
Het advies van de basisschool is leidend bij plaatsing. De mogelijkheid bestaat dat een leerling die aangemeld is voor vwo geplaatst wordt in een klas havo/vwo. In die groep wordt op vwo-niveau les gegeven en getoetst.
De mogelijkheid bestaat dat een leerling die aangemeld is voor havo/ vwo leerjaar 1, geplaatst wordt in een klas vwo.
De mogelijkheid bestaat dat een leerling die aangemeld is voor tweetalig havo of tweetalig vwo wordt geplaatst in een groep tweetalig havo/vwo. In die groep wordt op vwo niveau les gegeven en getoetst.
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de ingeschreven leerling.

Plaatsbaarheid
Voor plaatsing in pre-havo en het tweetalig onderwijs aan de Lijstersingel gelden aanvullende voorwaarden.

Niveau

cito

 

IEP

DLE/ Cito

begrijpend lezen

DLE/ Cito

rekenen

advies PO

havo

537 - 539

 

B II

B II - B III

havo

havo tto

540 – 544

 

B II

B II

havo-vwo

havo-vwo

540 – 544

84 - 91

B II

B II

havo-vwo

vwo

545 - 550

92 - 100

A I of II - BII

A I of II

vwo

vwo tto

545 - 550

 

A I of II

A I of II

vwo

    

Begrijpend lezen en rekenen zijn determinerende factoren, zij bepalen voornamelijk waar een leerling het best op zijn plaats is.