Onderwijsniveaus

Op het Comenius Lyceum Capelle kun je onderwijs volgen op verschillende niveaus.

- Pre- havo
- Havo
- Tto-havo
- Vwo
- Tto-vwo

Klik hier voor een FAQ over TTO op het Comenius.

Pre-havo

In deze klas plaatsen we leerlingen met een mavo/havoadvies die de ambitie hebben om de havo af te maken, maar voor wie de citoscore nog niet voldoende is om direct door te stromen naar de havo. In de pre-havo wordt met extra uren Nederlands, Engels en wiskunde en extra begeleiding in twee jaar toe gewerkt naar het havoniveau.

 • Voor de gemotiveerde leerling
 • Ouders zijn extra betrokken
 • Eén uur ‘leren leren’ per week
 • Kernvakken één uur extra per week
 • Veel aandacht voor doorstroom

 

De pre-havo is een route voor leerlingen die zeer gemotiveerd zijn en geïnteresseerd zijn in theorie. De leerling wil graag een havodiploma halen en is bereid daar hard voor te werken. U staat daar als ouder achter en bent in staat om uw zoon of dochter hierbij te ondersteunen. De docenten van het Comenius Lyceum bieden de leerlingen daarnaast nog extra begeleiding.

Op de pre-havo krijgen de leerlingen les op havoniveau. In de kernvakken Nederlands en wiskunde krijgen de leerlingen een uur extra les. In de flexuren en tijdens de mentorles wordt er extra begeleiding geboden op het gebied van plannen en huiswerk maken. Na het eerste jaar beslist het docententeam van het Comenius college, of de leerling doorstroomt naar pre-havo 2 of naar de mavo. En dan na twee jaar beslist het docententeam van het Comenius of de leerlingen doorstroomt naar havo 3 of naar mavo 2/ 3.

Samenwerkingsovereenkomst

Ouders en leerlingen ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat bijvoorbeeld dat u samen met uw zoon of dochter het rapport ophaalt. Ook wordt de Comenius Ouderacademie georganiseerd, bijeenkomsten speciaal voor ouders en verzorgers over bijvoorbeeld gedrag, studievaardigheden, toetsen, vakken en huiswerk.

Heeft u nog vragen over de pre-havo op het Comenius College? Neem dan contact met ons op.

Havo

In de brugklas havo plaatsen we leerlingen met een advies havo of havo/vwo. Naast de gebruikelijke vakken uit de lessentabel krijgen de leerlingen te maken met modules Spaans, Frans en Duits. Het Comenius College biedt u dus alle mogelijkheid om daar het meeste uit te halen!

 • na het eerste jaar talenkeuze
 • Tech+
 • internationalisering
 • buitenlandreis in havo 4


In havo 1 krijgen de leerlingen een oriëntatiecursus voor de vakken Spaans en Duits, een halfjaar lang één uur per week. Daarnaast hebben ze twee uur in de week Frans. Na het eerste leerjaar kiest uw zoon of dochter twee van de drie moderne talen. Ook is het vak Tech+ een onderdeel van de lessentabel. In de eerste periode van de brugklas wordt daarnaast het vak Leren leren aangeboden. De mentor gaat bij dit vak aan de slag met de klas om te kijken hoe ze het maximale uit zichzelf kunnen halen, zowel tijdens de les als tijdens het maken van huiswerk of toetsen.

​Op het Comenius College hebben we een homogene brugklas op havoniveau. Elk jaar wordt er bekeken hoe de mogelijkheden voor de doorstroom zijn. Zo zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter op de goede plek komt en blijft.

Aan het eind van havo 3 kiezen de leerlingen een profiel. Daarnaast is er de mogelijkheid om in de flexuren mee te doen aan het International Business College (IBC).

In de bovenbouw van de havo zijn er veel mogelijkheden tot internationaliseren. Leerlingen die op dat gebied op zoek zijn naar verdieping, kunnen deelnemen aan uitwisselingsprojecten. Daarnaast gaan alle leerlingen in havo 4 op buitenlandexcursie. Dit wordt door veel leerlingen gezien als het hoogtepunt van hun schoolloopbaan op het Comenius.

Tto-havo

In het schooljaar 2019-2020 starten we in het eerste leerjaar met tweetalig havo/vwo. Deze klas wordt samengesteld uit leerlingen met een havo/vwo advies, die gemotiveerd zijn om tweetalig onderwijs te volgen. Na het eerste jaar in tweetalig havo/vwo wordt er door het docententeam gekeken of je in het tweede leerjaar verder gaat in tweetalig havo of tweetalig vwo. Ben je dus op zoek naar een extra uitdaging en wil je je grenzen verleggen? Dan is dit misschien iets voor jou. Wij willen je graag een open en brede blik op de wereld meegeven.

 • meer dan 50% van de lessen in het Engels
 • vakoverstijgende projecten
 • reizen naar het buitenland
 • actualiteit als onderdeel van het lesprogramma
 • digitaal portfolio van Internationale activiteiten
 • extra tto-activiteiten: Engelstalig theater, Junior Speaking Contest.


   

Vwo

Heb je een eenduidig vwo advies? Dan is het vwo wellicht iets voor jou!

 • uitdagende lessen
 • VWO XTRA
 • talenkeuze na het eerste jaar
 • internationalisering
 • Tech+
 • buitendlandreis in vwo 5


In vwo 1 krijgen de leerlingen een oriëntatiecursus voor de vakken Spaans, Frans en Duits, een halfjaar lang één uur per week. Na het eerste leerjaar kiest uw zoon of dochter twee van de drie moderne talen. Ook is het vak Tech+ een onderdeel van de lessentabel. Daarnaast wordt er in de eerste periode het vak Leren leren gegeven door de mentor. In dit vak wordt aandacht besteed aan hoe je tijdens de les zo goed mogelijk mee kunt doen, hoe je je huiswerk het beste aan kunt pakken en hoe je toetsen zo goed mogelijk maakt.

Op het Comenius College hebben we een homogene brugklas op vwo-niveau. Hierdoor krijgt uw kind daadwerkelijk les op het niveau waarvoor hij of zij een advies heeft gekregen. Uiteraard is er bij alle vakken aandacht voor leerlingen waarvoor het vwo-niveau nog niet genoeg uitdaging biedt. Er zal door de docenten altijd gekeken worden of er nog meer verdiepende stof aangeboden kan worden.

Aan het eind van vwo 3 kiezen de leerlingen een profiel. In de bovenbouw van het vwo zijn er veel mogelijkheden tot internationaliseren. Leerlingen die op dat gebied op zoek zijn naar verdieping, kunnen deelnemen aan uitwisselingsprojecten. Daarnaast gaan alle leerlingen in vwo 5 op buitenlandexcursie. Dit wordt door veel leerlingen gezien als het hoogtepunt van hun schoolloopbaan op het Comenius.

Heeft u nog vragen over het vwo op het Comenius College? Neem dan contact met ons op.

Tto-vwo

Heeft uw kind een vwo-advies gekregen en wilt u daar samen het maximale uithalen? De leerlingen worden in de tto-klas geplaatst op basis van een eenduidig vwo-advies van de basisschool. Leerlingen in de tto-klas volgen tijdens de eerste drie leerjaren ongeveer 75% van de lestijd in het Engels: de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding met daarnaast extra Engels.

 • les op vwo-niveau
 • ongeveer 75% van de lessen in het Engels
 • talen en godsdienst in het Nederlands
 • vakoverstijgende projecten
 • Tech+
 • ieder jaar meerdaagse excursie naar het buitenland

 

Op het tto worden alle lessen op vwo-niveau verzorgd. 75% van de lessen wordt in het Engels gegeven. Alleen de talen en het vak godsdienst worden niet in het Engels gegeven. Theoretische vakken als wiskunde, biologie en geschiedenis volgen de leerlingen dus in het Engels, net als praktische vakken als gym, beeldende vorming en techniek.

Naast de gewone lessen biedt het tto ook verdieping buiten de lessen. Zo worden er meerdere vakoverstijgende projecten gevolgd in een jaar, zoals het Egypt Project. Tijdens dit project wordt de periode waarin de oude Egyptenaren leefden vanuit meerdere vakken bekeken. Elk project wordt afgesloten met een presentatieavond waarop ook ouders en andere belangstellenden welkom zijn.
Naast de projecten wordt er elk jaar een meerdaagse buitenlandse reis gemaakt. In klas 1 gaan de leerlingen in maart al vier dagen naar Engeland, waar onder andere een bezoek aan Canterbury op het programma staat!
 

.