Schoolleiding

Rector 
de heer B. Visser
bvisser@comenius.nl

Conrector vwo/tto vwo
de heer G.J. de Bruin
gjdbruin@comenius.nl

Conrector havo/ tto havo
mevrouw H.G.M. Steuten
 hgmsteuten@comenius.nl   

Teamleider mavo/pre-havo, kwartiermaker bedrijfsvoering
de heer J. van Doesburg
 jvdoesburg@comenius.nl