Het Comenius flexrooster

Het flexrooster is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Rust (minder vakken op een dag en daarmee langer aandacht voor een vak of leerdoel in de 80-minuten les)
 • Meer keuzes voor leerlingen om hun onderwijs effectiever in te zetten door herhaling, verdieping, in de VSWT-uren, de wiskundecafés, eco-pleinen en bèta-pleinen
 • Meer keuzes voor leerlingen om hun interesses te verbreden en inspiratie op te doen in de SPECIALS
 • Ruimte om op school het grootste gedeelte van de leerstof voor te bereiden voor de volgende dag om thuis met andere zaken als familie en sport bezig te zijn. (SWT-uren)

Het geheel aan onderwijsactiviteiten valt onder de onderwijstijd, een wettelijke eis van het ministerie. Onderwijstijd vraagt per leerjaar 1000 klokuren contact op school in lessen. (examenkandidaten 800 klokuren). Ook excursies, reizen, avondactiviteiten vallen onder onderwijstijd. In het flexrooster kiezen leerlingen elke week 5 flexuren, aanvullend op hun lessen van 80 minuten of 40 minuten om aan de onderwijstijd te voldoen.

In onze kernwaarden gaan we ervan uit dat alle mensen willen leren en dat alle mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Dat kan alleen maar als we die kernwaarden ook mogelijk maken in de organisatie van het flexrooster maar ook in het leren omgaan met die verantwoordelijkheid.

Leerlingen mogen ook kiezen voor zelfstandig werken in de SWT lokalen. Het doel blijft echter de VSWT-ondersteuning bij de vakdocent. Dat is onderwijstijd. Per dag uitval door feestdagen, vieringen of studiedagen gaat er een flexuur af bij leerlingen die 5 flexuren per week moeten maken, bij leerlingen die 4 en minder flexuren per week hebben blijft het aantal flexuren hetzelfde! 

Het nieuwe roosteren.
Rust en keuzemogelijkheden voor de leerlingen, dat is waar het flexrooster voor staat. Het flexrooster zorgt voor minder reguliere lesuren voor de leerlingen, minder gesjouw met boeken en minder drukte op een dag.  Zo hoeven de leerlingen zich maar voor drie vakken voor te bereiden in plaats van de zes of zelfs negen vakken op een dag. Dit betekent ook dat de leerling per dag minder huiswerk heeft. De reguliere lessen duren 80 minuten en worden steeds gevolgd door een pauze. Hierdoor kunnen leerlingen na iedere lest even tot rust komen, even naar hun kluis of een bezoek aan het toilet brengen. Voordelen hiervan zijn dat de lessen niet onderbroken worden en de leerlingen zo niet uit hun concentratie worden gehaald.

Iedere leerling moet per week minimaal drie flexuren volgen. Meer mag natuurlijk ook, met een maximum van 10 flexuren per week. Deze flexuren kunnen 's ochtends vóór de reguliere vakken of 's middags na de reguliere vakken worden gevolgd.


Wat kan je doen in je flexrooster uren? Nou dit bijvoorbeeld :

De flexuren

Tijdens de flexuren kunnen leerlingen zelf bepalen hoe zij dit uur besteden. Zo kunnen zij kiezen voor studiewerktijd (SWT), hier wordt Tijdens een SWT uur wordt er huiswerk gemaakt of (in groepjes) aan opdrachten gewerkt.
Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor vakstudiewerktijd (VSWT). Tijdens het VSWT uur kunnen leerlingen extra begeleiding of uitleg krijgen over een vak van een
vakdocent. Leerlingen kunnen ook kiezen voor een stilte-uur, waarin de leerlingen in alle rust kunnen leren voor bijvoorbeeld een toets.

De mentor en docenten kunnen een rol spelen in de keuze van de flexuren. Als de leerling bijvoorbeeld moeite heeft met een bepaald vak, kan de mentor of docent adviseren om naar het VSWT van het betreffende vak te gaan.

Wat willen wij bereiken met het flexrooster?

Door de invoering van het flexrooster, willen wij een aantal verbeteringen realiseren binnen de school. Zo vinden wij het belangrijk om: 

 • geïntegreerde onderwijsondersteuning te bieden aan onze leerlingen
 • differentiatie, maatwerk en versnelling bieden aan leerlingen die het nodig hebben
 • een duidelijke en rustige structuur binnen de school
 • minder leswisselingen voor leerlingen
 • gemotiveerde leerlingen
   

De voordelen van het flexrooster:

 • Structuur en rust in de school door minder leswisselingen
 • (T)huiswerkarm onderwijs
 • Meer tijd en ruimte voor individuele begeleiding
 • Minder boeken meenemen
 • De leerling heeft keuzemogelijkheden

 

FLEXROOSTER 2023-24

Flexuren SWT-lokalen L123 + L124 hebben dit schooljaar een nieuwe look en bieden ook iets extra's. In beide SWT-lokalen kan je je aanmelden voor SWT en/of extra ondersteuning bij o.a. leren-leren/plannen, wiskunde bovenbouw en economie leerjaar 3.

Flexuren in L123 + L124 (zelfstandig werken + extra ondersteuning)

Meld je altijd bij binnenkomst bij de aanwezige docent. Dit doe je door je schoolpas in het bakje te leggen. Een schoolpas van vorig jaar of vorige locatie kan ook. Rond oktober 2023 heeft iedereen een schoolpasje.
Je werkt rustig, zodat iedereen zich kan concentreren.
Je tas leg je op de grond of in het rek op de gang en je mobiel stop je in je tas
Laptops zijn beschikbaar voor bruikleen. Hiervoor heb je je schoolpas nodig.
Eten doen we in de pauzes en dus niet in de SWT-lokalen. In L123 en L124 mag je een fles bij je hebben om te drinken.

Belangrijk:

Vergeet je schoolpas niet!
Meld je op tijd aan bij flexuren via: comenius.zportal.nl (Zie schoolmail voor inloggegevens)
Zorg dat je in het juiste lokaal gaat zitten. Van lokaal wisselen is niet mogelijk!
Flexuren worden elke week door de maatwerkcoördinatoren gecontroleerd. Dit wordt gecommuniceerd met de mentoren.
Er zijn maatregelen bij het niet volgen van flexuren. Meer info bij je mentor

Bij vragen of als je meer uitleg nodig hebt, loop binnen bij de maatwerkcoördinatoren in L123+L124 of mevrouw Semeleer op de 2e verdieping naast L208.