Internationalisering

Ieder schooljaar besteed het Comenius Lyceum aandacht aan internationalisering.
Ook dit schooljaar staan er weer een paar interessante internationale projecten op het programma. Sinds de meeste corona-maatregelen afgeschaft zijn, is internationalisering van Comenius met een flinke inhaalslag bezig. Inmiddels zijn er leerlingen naar Bulgarije en Malta geweest voor DIGI-vibes (muziek), naar Litouwen en Italië voor Art4Life (kunst) en Turkije en Italië voor Demos (debat). Ook hebben we al verschillende buitenlandse leraren bij ons op school mogen ontvangen. Volg natuurlijk ook onze Instagram voor foto’s.

Italië
In maart'23 waren twee docenten samen met vier leerlingen in Italië voor het internationaliseringsproject van Erasmus+. Eva van der Hoek (V6), Floor Loeve (H5), Jessie Vermaat (M3) en Lotte Ladage (V6) en docenten Carola Luijsterburg en Mandy Bholasing hebben een heel mooie en bijzondere reis mogen ervaren.

De leerlingen hebben de hele week in gastgezinnen mogen logeren en zijn daar liefdevol ontvangen door de Italiaanse leerlingen en hun ouders. Het slapen in de gastzinnen was een totaal nieuwe ervaring voor de leerlingen.

Het thema deze week was ‘integratie in Europa’. De leerlingen hebben zich verdiept in dit onderwerp en hebben samen met andere leerlingen uit Bulgarije, Litouwen, Roemenië en Turkije samengewerkt, zodat ze met elkaar in debat konden gaan. Dit debat werd volledig geleid door Italiaanse leerlingen! We zijn erg trots op onze leerlingen, want debatteren voor een grote groep en dan ook nog eens in het Engels is toch wel een beetje spannend!

Naast alle activiteiten op de Italiaanse school hebben we ook veel mooie plekken bezocht en hebben we nieuwe dingen geleerd over de Italiaanse geschiedenis, kunst en cultuur. Wij als docenten hebben veel geleerd over het schoolsysteem van deze school en keren met nieuwe inzichten terug naar ons eigen lokaal! 

Bulgarije
De week voor de herfstvakantie zijn mevrouw Twilt en mevrouw Mol met vier leerlingen op bezoek geweest bij een partnerschool in Bulgarije. Ook kwamen andere docenten met leerlingen uit Turkije, Litouwen, Roemenië en Italië er op bezoek.
Het doel was onder andere jongeren uit verschillende hoeken van Europa elkaar te laten ontmoeten om te netwerken, presentaties aan elkaar te geven over het onderwerp stereotypering, en debatten te voeren. Dit alles om van elkaar te leren.
Uiteindelijk wil de Europese Unie meer betrokkenheid, een kritische blik en de mogelijkheid om een dialoog aan te gaan met elkaar over verschillende normen en waarden. Europa is een bijzonder continent, omdat er zo veel verschillende landen zijn,
met eigen volken en hun eigen normen en waarden.  Mede dankzij dit project leren wij elkaar als mens te accepteren en de verschillen te waarderen. De leerlingen vonden het geweldig en hebben het erg goed gedaan!
 

DEMOS bijeenkomst in Montefiascone

Voor het debatteerproject DEMOS zijn zes leerlingen uit VWO-5 naar de afsluitende bijeenkomst geweest in het Italiaanse Montefiascone. De Italiaanse coördinatorschool had zijn uiterste best gedaan om een gevarieerd programma in elkaar te zetten. Wat programma betreft is dit goed gelukt, wat eten betreft was het vooral pizza dat voorgeschoteld werd. De partnerscholen uit Polen, Portugal,Turkije en Letland waren ook met hun leerlingen aanwezig. Er werden drie uitvoerige debatten gevoerd tussen zes groepen met voor- en tegenstanders van een stelling. Elk debat werd beoordeeld door een driekoppige jury. Vooral het debat over de stelling of alles getoond moest worden in de media over de gruwelijkheden in een oorlog, was heel interessant. Bij dit debat werd een van onze leerlingen, Eline Lanzing, uitgeroepen tot beste van het debat. Buiten de debatten werd ook genoten van de mooie omgeving van Montefiascone. Oude typisch Italiaanse stadjes, zoals Viterbo en Orvieto werden bezocht en ook het prachtige Citiva de Bagnoregio kon tijdens ons bezoek niet ontbreken bij de excursies. Een boottochtje op het meer van Bolzena was een voltreffer eindigend met bijna alle Nederlandse leerlingen in het water, aangevuld met een enkele Let en Pool. Een domper was wel het verlies van Feyenoord van AS Roma. De wedstrijd werd bekeken in een bar in Montefiascone en al snel werd duidelijk dat onze groep op de verkeerde momenten hun emoties toonden of juist niet. We vielen dan ook wel op tussen ongeveer 100 Italiaanse mannen. Vier tamelijk blonde meisjes/ jongens aangevuld met drie anderen die een hele vreemde taal spraken. Kortom al snel werd duidelijk dat wij uit Nederland kwamen. De sfeer bleef trouwens prima.
Met deze bijeenkomst is een eind gekomen aan het project DEMOS. Door de coronapandemie heeft dit project drie jaar in beslag genomen terwijl het eigenlijk een tweejarig project was. Deze laatste bijeenkomst was in ieder geval voor Eline Lanzing, Zoe Boom, Nadine Brockhoff, Ruby Praalder, Tom van Beest en Max van Ree een unieke ervaring. Zij hebben een grote inzet getoond en het Comenius College uitstekend vertegenwoordigd. Onderstaande begeleiders zijn dan ook trots dat zij met deze groep mee konden.
Het debateren gaat verder in het nieuwe internationale project European Values met de coördinerende school in het Litouwse Radviliskis.
Over dit project zal voor de zomervakantie meer bekend worden.
 

Erasmus+ muziekproject DIGIVIBES     

In mei zijn Max, Niek en Noortje met Féline, Lisa, Hugo, Owen en Tobias naar Malta geweest voor het Erasmus+ muziekproject DIGIVIBES.
Dit was de tweede mobiliteit van dit project waarbij dit keer de elektronische muziek centraal stond.
Alle leerlingen van Bulgarije, Frankrijk, ItaIië, Malta en Turkije hadden een presentatie voorbereid over de elektronische muziek van hun eigen land. Wat hebben wij veel succesvolle wereldberoemde DJ’s zoals Martin Garrex, AfroJack, Armin van Buren Hardwell
en Tiësto. Mercan Dede en Bedük uit Turkije zijn nieuwe artiesten waar wij wel meer van willen luisteren.

Daarnaast hebben onze leerlingen veel kansen gehad om kennis te maken met de leerlingen uit de andere landen. Door verschillende 'ice-breaking' activiteiten werden al snel vriendschappen gevormd. Tot slot hebben de leerlingen in kleine groepen van
gemixte nationaliteiten hun eigen electronische beat gemaakt met het programma SuperLooper, wat zij daarna ook hebben gepresenteerd.

Tijdens alle activiteiten was het voor ons, en ook voor onze buitenlandse collega's, opvallend hoe sociaal onze leerlingen zijn en daarnaast ook zeker niet bang zijn om de leiding te nemen. Kortom, weer genoeg redenen om trots te zijn op onze leerlingen en
een week om niet snel te vergeten!

Ps: het lokale drankje Kinnie, een bitter-zoet sinaasappel frisdrank, mag wat ons betreft geïmporteerd worden.                                                                                             Erasmus+ project: DEMOS
Dit debatteer- project met Italië, Letland, Portugal, Polen en Turkije zit inmiddels in het derde jaar. Het tweede jaar hebben alleen on-line bijeenkomsten plaatsgevonden. We hopen in het schooljaar 2021/2022 weer echte projectbijeenkomsten met leerlingen te kunnen organiseren. In principe zouden die moeten plaatsvinden in Polen, Nederland en Italië.
Het project draait om het aanleren van debatteer-skills naar aanleiding van onderwerpen die in alle landen spelen, zoals klimaatverandering, schoolsystemen, kloof tussen rijk en arm etc. 

 

 

 


 

 

 

 
Erasmus+ project: Arts against bullying in school (Art4Life)
Dit nieuwe project met zes scholen uit Griekenland (coördinator), Litouwen, Sint Maarten, Italië en Polen heeft als doelstelling het voorkomen en aanpakken van pesten op school.
Het is de bedoeling om dat via de creatieve vakken te doen. Hoewel het project al in het tweede jaar zit, is er nog weinig gedaan. (Covid)
We hopen dit schooljaar twee bijeenkomsten te kunnen organiseren in Litouwen en Griekenland. De andere landen komen dan in het schooljaar 2022/2023 aan de beurt.

Erasmus+ project: E-Vibes (Digital and VIrtual music tools to Become an Experimental School)
Dit project heeft een Italiaanse coördinator. Scholen uit Bulgarije, Turkije, Malta en Frankrijk zijn de andere partners.
Dit project zit ook in het tweede jaar, maar ook hier heeft tijdens het eerste jaar weinig kunnen plaatsvinden.

Het project heeft als doelstelling de kwaliteit van het muziekonderwijs te verhogen. Elke school heeft een bepaald thema gekozen om hier vorm aan te geven. Onze school verzorgt het musicalgedeelte. Dit schooljaar (2021/2022) is het de bedoeling dat er bijeenkomsten worden georganiseerd in Nederland, dus onze school, Bulgarije en Frankrijk. Alles valt of staat uiteraard met de dan geldende maatregelen aangaande Covid.

In maart 2022 heeft onze school een bezoek gebracht aan de school in Bulgarije voor het Erasmus+ project:


Bezoek van Chinese partnerschool JingJiang
Op 1 oktober 2018 had het Comenius bezoek, van acht Chinese leerlingen en zeven Chinese docenten van onze partnerschool in Jingjiang, China. De leerlingen verbleven bij de leerlingen van onze school die in april in China zijn geweest.

Op maandag 1 oktober was de officiële ontvangst waarbij is aangegeven onze samenwerking graag te willen voortzetten. Het waardevolle contact werd door beide scholen benadrukt.
Voor meer informatie over het bezoek van de Chinese Partnerschool JingJiang, klik hierVanwege de Covidsituatie is het moeilijk aan te geven wanneer onze leerlingen weer naar onze partnerschool in China kunnen gaan. Uiteraard hopen we dat dit weer snel kan gaan plaatsvinden. Op het moment dat het weer mogelijk wordt, zal actie worden ondernomen.

Dit geldt ook voor onze twee partnerscholen in Jiashan, een zusterstad van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Onze Partnerschool in Hiroshima, Japan
Ook de samenwerking met onze Japanse partnerschool gaat gewoon door, mits de mogelijkheden er zijn binnen het Covid- beleid. Ook hier zal alles weer worden opgestart op het moment dat de mogelijkheden er weer zijn.Onze partnerschool in New Delhi, India. St. Marks Public School.
Deze school wil graag met het Comenius College samenwerken en tot uitwisselingen overgaan. Ook hier geldt weer dat COVID dit nog niet mogelijk maakt, maar zo snel de gelegenheid zich aandient, zal ook hier actie ondernomen

Wat staat er verder nog op stapel:
- Er worden mogelijkheden onderzocht om samenwerking aan te gaan met een school uit Sycamore, Illinois, VS. De eerste contacten zijn gelegd en die zijn hoopvol.
- In de loop van dit schooljaar staan er ook de nodige activiteiten op het programma die door NUFFIC, voorheen het Europees Platform worden georganiseerd.
   Een daarvan is een vertaal wedstrijd. Het is de bedoeling dat ook enige van onze leerlingen daaraan gaan meedoen.

Alle partnerscholen van het Comenius College staan op: https://comeniuscollegeinternational.weebly.com

Kortom: er staat weer het nodige op het programma.
Als een leerling bij een bepaald project betrokken wordt dan krijgen de ouders daar altijd bericht van.
Hopelijk gaat het Comenius College weer een mooi internationaal schooljaar tegemoet!

Meer informatie:
mw. A. Twilt, coördinator internationalisering. atwilt@comenius.nl