Internationalisering

Ieder schooljaar besteed het Comenius Lyceum aandacht aan internationalisering.
Ook dit schooljaar staan er weer een paar interessante internationale projecten op het programma.                                                                                                                         International Management in Schools
IMIS (International Management in Schools). Dit project gaat het 2e jaar in. De eerste bijeenkomst is inmiddels geweest. Coördinatoren van dit project zijn hartelijk ontvangen in Panevenys, Litouwen. Van het Comenius College waren er ook twee leerlingen bij aanwezig die voor hun profielwerkstuk aan de slag gingen.

Dit schooljaar staan er nog twee bijeenkomsten gepland: van 9 t/m 15 december in Toulouse, Frankrijk en van 30 maart t/m 6 april op Sint Maarten. De leerlingen die naar Frankrijk meegaan zijn al bekend, maar die van Sint Maarten nog niet.

Sharing Cultural Treasures
Sharing Cultural Treasures is een nieuw project waarvan het Comenius College coördinator is. Scholen uit Letland, Portugal, Roemenië, Polen en Turkije zijn onze partners in dit project. Dit project draait om het delen van elkaars Nationale Schatten. Te denken valt aan de Nachtwacht, de Hunebedden, het dagboek van Anne Frank etc. De andere scholen brengen ook hun Nationale Schatten in. Centraal staat dan het gekozen onderwerp en het jaartal.

Bijvoorbeeld de nachtwacht uit 1642. Het is dan de bedoeling om uit te zoeken wat er plaatsvond in 1642 (+5 jaar ervoor en erna) De andere landen doen dat ook. Het is dan de bedoeling om zes tijdlijnen te krijgen die op het gebied van politiek, economie en kunst een beeld geven van de zes betrokken landen in 1642  Verschillende vakken en klassen van verschillende niveaus gaan aan dit project meedoen. De eerste bijeenkomst is van 4 t/m 8 november op onze school. Verder staan er dit schooljaar bijeenkomsten gepland in Polen en Portugal. Hier gaan ook leerlingen mee naar toe.Let’s talk about Soil
Let’s Talk about Soil is een nieuw project met Slovenië als coördinator Onze school is een partner in dit project, samen met Spanje, Polen, Italië. In dit project draait het om grondsoorten, teelt, voedselverwerking etc.  Vakken die aan dit project gaan meedoen zijn aardrijkskunde, biologie en scheikunde. Dit project duurt twee jaar.

De eerste bijeenkomst is op de school van de coördinator in Slovenië van 21 t/m 26 oktober.

Bezoek van Chinese partnerschool JingJiang
Op 1 oktober 2018 had het Comenius bezoek, van acht Chinese leerlingen en zeven Chinese docenten van onze partnerschool in Jingjiang, China. De leerlingen verbleven bij de leerlingen van onze school die in april in China zijn geweest.

Op maandag 1 oktober was de officiële ontvangst waarbij is aangegeven onze samenwerking graag te willen voortzetten. Het waardevolle contact werd door beide scholen benadrukt.
Voor meer informatie over het bezoek van de Chinese Partnerschool JingJiang, klik hier
Onze Partnerschool in Hiroshima, Japan
Ook de samenwerking met onze Japanse partnerschool gaat gewoon door. Van 3 t/m 12 april gaan zes leerlingen uit de VWO-TTO-5 klas naar Hiroshima in het kader van hun buitenland stage. 
Kortom: er staat weer het nodige op het programma.
Als een leerling bij een bepaald project betrokken wordt dan krijgen de ouders daar altijd bericht van.

Hopelijk gaat het Comenius College weer een mooi internationaal schooljaar tegemoet!

Meer informatie:
dhr. N. Bogaard, coördinator internationalisering. nwmbogaard@comenius.nl