Internationalisering

Ieder schooljaar besteed het Comenius Lyceum aandacht aan internationalisering.
Ook dit schooljaar staan er weer een paar interessante internationale projecten op het programma, vanzelfsprekend mits de situatie rond COVID-19 het toelaat.                                                                                                                      Erasmus+ project: DEMOS
Dit debatteer- project met Italië, Letland, Portugal, Polen en Turkije zit inmiddels in het derde jaar. Het tweede jaar hebben alleen on-line bijeenkomsten plaatsgevonden. We hopen in het schooljaar 2021/2022 weer echte projectbijeenkomsten met leerlingen te kunnen organiseren. In principe zouden die moeten plaatsvinden in Polen, Nederland en Italië.
Het project draait om het aanleren van debatteer-skills naar aanleiding van onderwerpen die in alle landen spelen, zoals klimaatverandering, schoolsystemen, kloof tussen rijk en arm etc. 

 

 

 


 

 

 

 
Erasmus+ project: Arts against bullying in school (Art4Life)
Dit nieuwe project met zes scholen uit Griekenland (coördinator), Litouwen, Sint Maarten, Italië en Polen heeft als doelstelling het voorkomen en aanpakken van pesten op school.
Het is de bedoeling om dat via de creatieve vakken te doen. Hoewel het project al in het tweede jaar zit, is er nog weinig gedaan. (Covid)
We hopen dit schooljaar twee bijeenkomsten te kunnen organiseren in Litouwen en Griekenland. De andere landen komen dan in het schooljaar 2022/2023 aan de beurt.

Erasmus+ project: E-Vibes (Digital and VIrtual music tools to Become an Experimental School)
Dit project heeft een Italiaanse coördinator. Scholen uit Bulgarije, Turkije, Malta en Frankrijk zijn de andere partners.
Dit project zit ook in het tweede jaar, maar ook hier heeft tijdens het eerste jaar weinig kunnen plaatsvinden.

Het project heeft als doelstelling de kwaliteit van het muziekonderwijs te verhogen. Elke school heeft een bepaald thema gekozen om hier vorm aan te geven. Onze school verzorgt het musicalgedeelte. Dit schooljaar (2021/2022) is het de bedoeling dat er bijeenkomsten worden georganiseerd in Nederland, dus onze school, Bulgarije en Frankrijk. Alles valt of staat uiteraard met de dan geldende maatregelen aangaande Covid.

Bezoek van Chinese partnerschool JingJiang
Op 1 oktober 2018 had het Comenius bezoek, van acht Chinese leerlingen en zeven Chinese docenten van onze partnerschool in Jingjiang, China. De leerlingen verbleven bij de leerlingen van onze school die in april in China zijn geweest.

Op maandag 1 oktober was de officiële ontvangst waarbij is aangegeven onze samenwerking graag te willen voortzetten. Het waardevolle contact werd door beide scholen benadrukt.
Voor meer informatie over het bezoek van de Chinese Partnerschool JingJiang, klik hierVanwege de Covidsituatie is het moeilijk aan te geven wanneer onze leerlingen weer naar onze partnerschool in China kunnen gaan. Uiteraard hopen we dat dit weer snel kan gaan plaatsvinden. Op het moment dat het weer mogelijk wordt, zal actie worden ondernomen.

Dit geldt ook voor onze twee partnerscholen in Jiashan, een zusterstad van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Onze Partnerschool in Hiroshima, Japan
Ook de samenwerking met onze Japanse partnerschool gaat gewoon door, mits de mogelijkheden er zijn binnen het Covid- beleid. Ook hier zal alles weer worden opgestart op het moment dat de mogelijkheden er weer zijn.Onze partnerschool in New Delhi, India. St. Marks Public School.
Deze school wil graag met het Comenius College samenwerken en tot uitwisselingen overgaan. Ook hier geldt weer dat COVID dit nog niet mogelijk maakt, maar zo snel de gelegenheid zich aandient, zal ook hier actie ondernomen

Wat staat er verder nog op stapel:
- Er worden mogelijkheden onderzocht om samenwerking aan te gaan met een school uit Sycamore, Illinois, VS. De eerste contacten zijn gelegd en die zijn hoopvol.
- In de loop van dit schooljaar staan er ook de nodige activiteiten op het programma die door NUFFIC, voorheen het Europees Platform worden georganiseerd.
   Een daarvan is een vertaal wedstrijd. Het is de bedoeling dat ook enige van onze leerlingen daaraan gaan meedoen.

Alle partnerscholen van het Comenius College staan op: https://comeniuscollegeinternational.weebly.com

Kortom: er staat weer het nodige op het programma.
Als een leerling bij een bepaald project betrokken wordt dan krijgen de ouders daar altijd bericht van.
Hopelijk gaat het Comenius College weer een mooi internationaal schooljaar tegemoet!

Meer informatie:
dhr. N. Bogaard, coördinator internationalisering. nwmbogaard@comenius.nl