Toelatingsprocedure hogere leerjaren

Indien een leerling wil instromen in het Comenius College Lijstersingel in een leerjaar hoger dan leerjaar 1, of gedurende het schooljaar, is onderstaande procedure van toepassing.

Een wachtlijst is op dit moment van toepassing voor alle leerjaren en niveaus.

Dat betekent dat uw aanvraag wel in behandeling wordt genomen, maar dat we een plaatsing op het Comenius College niet kunnen garanderen.

De scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam hebben met elkaar afgesproken dat we werken met het "overdrachtsdossier VO-VO".
Onze procedure is als volgt:

 1. U belt voor havo, vwo naar 010-4595959 of mailt naar CLC@comenius.nl.
 2. U belt voor mavo naar 010-4595970 of mailt naar CMC@comenius.nl.
 3. Uw gegevens worden genoteerd.
 4. U ontvangt een pakket met een brief voor de huidige school van uw kind, een toestemmingsverklaring en een VO-VO overdrachtsformulier (zie onderstaande links).
 5. U geeft de toestemmingsverklaring en een VO-VO overdrachtsformulier af op de school van uw kind.
 6. De school vult de informatie in.
 7. Zodra de informatie bij ons binnen is, bestuderen wij de gegevens.
 8. De naam van uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst.
 9. De toelatingscommissie van het Comenius College bepaalt of de leerling wordt toegelaten.
 10. Indien dit het geval is, ontvangen u en uw kind een uitnodiging voor een intakegesprek.
 11. U ontvangt dan een inschrijfformulier en een lijst met de eventueel nog benodigde formulieren voor de inschrijving.
 12. Uw zoon/dochter wordt ingeschreven als leerling van het Comenius College.

1. Brief ouders nieuwe leerlingen tussentijds instromen.pdf
2. Verklaring van toestemming.pdf
3. Brief School - doorstroom vanaf andere school.pdf
4. Overdrachtsdossier+VO-VO.pdf
5 . Schooladviesformulier VO-VO Comenius Lijstersingel.pdf
6. Profielkeuzeformulier havo
7. Infoboekje profielkeuze vwo 22-23
8. Infoboekje profielkeuze havo 22-23