Doorstroommogelijkheden

Binnen het Comenius College vinden we het belangrijk dat leerlingen op de plek zitten waar ze zich thuis voelen. Dit betekent dat we heel goed in de gaten houden of een leerling op het goede niveau zit, of dat een niveau hoger of lager misschien beter bij de leerling zou passen.

Gedurende het jaar bekijkt de mentor regelmatig samen met de leerjaarcoördinator hoe het ervoor staat in de klas. Na elk rapport zijn er leerlingbesprekingen, waarin alle docenten samen met de teamleider en de mentor de resultaten van een leerling bespreken. Naar aanleiding van deze besprekingen is er contact met de ouders als er opvallende zaken zijn.

Naar een ander niveau

Als een leerling boven het niveau van zijn klas presteert, hebben we op het Comenius de mogelijkheid om door te stromen naar een hoger niveau. Na de tweede leerlingbespreking wordt die mogelijkheid met de ouders besproken.

Leerlingen die zo goed presteren dat ze naar een hoger niveau kunnen, worden in de tweede helft van het schooljaar meer uitgedaagd. Bij een aantal vakken krijgen ze extra stof aangeboden, zodat ze goed voorbereid zijn op de lessen in het volgende schooljaar.

Om naar het hogere niveau te mogen, moet de leerling voldoen aan de bevorderingsnormen voor opstroom.

Natuurlijk kan het ook voorkomen dat leerlingen in eerste instantie op een te hoog niveau zijn geplaatst. Ook dit wordt op het Comenius College goed in de gaten gehouden. Als blijkt dat een leerling stelselmatig lager presteert, kijken we al gedurende het schooljaar of er plek is in een klas op een lager niveau. Zo proberen we de leerling zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen.

Als het niet mogelijk is om gedurende het jaar van klas te wisselen, proberen we de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Voor een kind is het erg lastig om te merken dat je niet op het juiste niveau les krijgt. Onze docenten betrekken deze leerlingen toch zo goed mogelijk bij de lessen en blijven de leerlingen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Doorstroom

Heeft uw kind met goede resultaten een mavodiploma gehaald en wil hij of zij nog meer uit zichzelf halen? Dan is er binnen het Comenius de mogelijkheid om door te stromen: de leerling stroomt dan in havo 4 in om daar hard te gaan werken voor een havodiploma.

Ook na een havodiploma is het mogelijk om door te stromen: dan stroomt de leerling in vwo 5 in en werkt vanaf daar toe naar een vwo-diploma.

Wilt u meer informatie over de toelatingsprocedure in een hoger leerjaar, klik dan hier.

Vestigingen

Aan de Lijstersingel in Capelle zitten alle niveaus die het Comenius aanbiedt bij elkaar: vmbo-basis en kader, mavo, havo, vwo en tto. De gebouwen waarin de opleidingen zitten zijn onderling met elkaar verbonden, waardoor het voor leerlingen een kleinere stap is om van niveau te wisselen.

Het Comenius Lyceum is de plek waar de bovenbouw van havo en vwo zitten. Wil uw kind dus vanaf een van de andere vestigingen na het mavodiploma doorgaan met de havo, dan stapt hij/zij over naar Lijstersingel 18.

Heeft u nog vragen over de mobiliteit op het Comenius College? Neem dan contact met ons op.