Studiebegeleiding

 

Leren leren

Op het Comenius Lyceum willen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de resultaten van uw zoon of dochter goed zijn. Leerlingen, ouders en docenten werken samen zodat de leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen.
Alle brugklassen krijgen in de eerste periode van het jaar het vak Leren leren. Tijdens deze lessen wordt er gekeken hoe je het beste een toets kunt leren, hoe je aan de slag gaat met je huiswerk en hoe een goede werkplek eruitziet. In de mavo- en pre-havoklassen wordt Leren leren het hele jaar door gegeven.

Monitoren van de resultaten

De mentor van de leerling houdt goed in de gaten hoe het met de cijfers van een leerling gaat. Ook van de ouders of verzorgers wordt verwacht dat ze de cijfers van hun kind in de gaten houden. Zo wordt er op tijd aan de bel getrokken als de resultaten tegenvallen.
Op het moment dat de leerling, de mentor, of de ouder niet tevreden is over de resultaten, gaan de drie partijen met elkaar in gesprek. Uitgangspunt van dat gesprek is altijd om te kijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de cijfers te verbeteren. Dat kan een andere plaats in de klas zijn, meer vragen stellen tijdens de les, de smartphone thuis uit tijdens het huiswerk maken of het bezoeken van het begeleidingsuur of de huiswerkklas.

Extra begeleiding bij vakken

Tijdens de flexuren kunnen leerlingen zich inschrijven voor extra begeleiding van een vakdocent. Ook kan de mentor leerlingen naar extra begeleidingslessen sturen.