Vwo

Heb je een eenduidig vwo advies? Dan is het vwo wellicht iets voor jou!

•uitdagende lessen
•VWO XTRA
•talenkeuze na het eerste jaar
•internationalisering
•Tech+
•(buitendland)reis in vwo 5 (afhankelijk van de dan geldende maatregelen)

In vwo 1 krijgen de leerlingen een oriëntatiecursus voor de vakken Spaans, Frans en Duits, een halfjaar lang één uur per week. Na het eerste leerjaar kiest uw zoon of dochter twee van de drie moderne talen. Ook is het vak Tech+ een onderdeel van de lessentabel. Daarnaast wordt er in de eerste periode het vak Leren leren gegeven door de mentor. In dit vak wordt aandacht besteed aan hoe je tijdens de les zo goed mogelijk mee kunt doen, hoe je je huiswerk het beste aan kunt pakken en hoe je toetsen zo goed mogelijk maakt.

Op het Comenius College hebben we een homogene brugklas op vwo-niveau. Hierdoor krijgt uw kind daadwerkelijk les op het niveau waarvoor hij of zij een advies heeft gekregen. Uiteraard is er bij alle vakken aandacht voor leerlingen waarvoor het vwo-niveau nog niet genoeg uitdaging biedt. Er zal door de docenten altijd gekeken worden of er nog meer verdiepende stof aangeboden kan worden.

Aan het eind van vwo 3 kiezen de leerlingen een profiel. In de bovenbouw van het vwo zijn er veel mogelijkheden tot internationaliseren. Leerlingen die op dat gebied op zoek zijn naar verdieping, kunnen deelnemen aan uitwisselingsprojecten. Daarnaast gaan alle leerlingen in vwo 5 op buitenlandexcursie. Dit wordt door veel leerlingen gezien als het hoogtepunt van hun schoolloopbaan op het Comenius.

Heeft u nog vragen over het vwo op het Comenius College? Neem dan contact met ons op. clc@comenius.nl