VWO Xtra mogelijkheden

In Vwo 4, 5 en 6 kan je extra uitdagingen aangaan naast het reguliere lesprogramma. Er zijn diverse mogelijkheden om al vroeg kennis te maken met het wetenschappelijk onderwijs, met de universiteiten dus. Soms geeft het recht op toegang aan de studie (zonder loting), soms levert het studiepunten op voor je vervolgstudie of kan je het gebruiken voor je Profielwerkstuk. In elk geval heb je je schoolcarrière verrijkt en dat staat goed op je CV! En het is nog interessant en leuk ook!

Lees deze informatie goed door, praat er eens over met je ouders, familie, medeleerlingen of mentor. Als je deze uitdaging zoekt, is het wel belangrijk dat je het Vwo goed aankan en bovengemiddelde cijfers haalt.

Wilt u of uw zoon/dochter meer weten of heeft u vragen over VWO Xtra en zit hij/zij nog niet op het Comenius? Dan kunt u via de contact pagina contact met ons opnemen en uw vragen stellen.

Wat zijn de mogelijkheden?

 1. Pre University Classes (voorheen LAPP-Top) in Leiden
 2. Online Proefstuderen in Leiden
 3. Junior Medschool bij het ErasmusMC in Rotterdam
 4. TU Delft Pre-University Programme
 5. Online Proefstuderen in Delft
 6. Pre-university Calculus in Delft
 7. Innovation Challenge Eindhoven
 8. Online Proefstuderen in Wageningen
 9. Masterclass U-talent Utrecht
 10. TEACHnasium
 11. Cambridge Advanced Exam
 12. Een eigen onderzoek naar een onderwerp van je interesse
 13. Socrates International Honours Society
 14. Meedenken in de MR, leerling medezeggenschapsraad of klankbordgroep

1 Pre University Classes (voorheen LAPP-Top) in Leiden:
Pre University Classes biedt ongeveer 20 verschillende programma’s voor getalenteerde leerlingen uit vwo 4, 5 en 6. Het onderwijs vindt plaats op de universiteit in de periode januari-april. Eén dag per week ga je dan naar de universiteit, als dat mogelijk is binnen de coronavoorschriften. Alle programma’s bieden leerlingen een beeld van wat de betreffende wetenschap voor relatie heeft met arbeidsgebieden en maatschappij. Veel programma’s kennen een korte excursie in binnen- of buitenland. Soms wordt daarvoor wel een eigen bijdrage gevraagd. Het programma wordt afgesloten met een Slotbijeenkomst, waarin de leerlingen presenteren wat ze geleerd hebben, daarnaast ontvangen zij dan een certificaat. Leerlingen die na Pre University Class hun programma willen uitbreiden met het schrijven van een profielwerkstuk kunnen ondersteuning vanuit de universiteit krijgen.

Eind september staan de programma’s op de website www.universiteitleiden.nl/pre-classes/aanbod. Begin oktober ontvangen de schoolcontactpersonen de programmaboekjes. Een leerling die mee wil doen, schrijft voor 4 november 2020 een motivatiebrief en vult een aanmeldingsformulier in op www.universiteitleiden.nl/pre-classes/aanmelding--selectie. Voor de kerstvakantie ontvangt de leerling dan persoonlijk bericht over de uitkomst van de selectieprocedure. Het onderwijs vindt plaats op de universiteit in de periode januari-april. Deelname kost per leerling € 75.

2 Online Proefstuderen in Leiden:
Tijdens het Online Proefstuderen werk je aan online studiemateriaal en een aantal bijbehorende opdrachten. Je kunt dus vanuit huis al kennismaken met de opleidingen en deelnemen aan enkele vakken. Je kunt meedoen met

 • Biomedische Wetenschappen

 • Cultural Antropology and Development Sociology

 • English Language and Culture

 • Arts, Media en Society

 • International Studies

 • Philosophy: Global and Comparative Perspectives

 • Urban Studies

Gedurende een cursusperiode van vier weken besteed je gemiddeld twee à drie uur per week zelfstandig aan een module. Je krijgt toegang tot het materiaal en de opdrachten via de digitale leeromgeving. Deelname is vooral bedoeld voor leerlingen uit vwo 5 en 6.

Online Proefstuderen is inhoudelijk representatief voor de opleiding en wordt tweemaal per jaar aangeboden. Door het werken aan het online programma van een opleiding krijg je een beter beeld of deze opleiding geschikt voor je is. https://www.universiteitleiden.nl/onderwijs/bachelors/voorlichtingsactiviteiten/online-proefstuderen

3 Junior Medschool bij het ErasmusMC in Rotterdam:
Zeer goede VWO leerlingen kunnen in v4 voor de Junior Medschool geselecteerd worden. De leerling doorloopt vervolgens een 2-jarig traject, met een flinke studiebelasting, en deels ook met lessen in vakantieperioden. Junior Medschool geeft rechtstreeks toegang tot de opleiding geneeskunde. En je gaat zelf onderzoek verrichten!

Het programma is pittig met een hoog uitdagend niveau. Het programma bestaat uit vier onderdelen: summerschool (twee weken colleges, practica, bezoek poliklinieken in augustus), onderzoek en onderwijs (10 dagen onderzoek bij verschillende onderzoeksgroepen in de periode september tot maart), eigen onderzoek (vier weken op basis van eigen onderzoeksvoorstel in augustus) en rapportage (rapportage en presentatie van de uitkomsten, in november).

Per school kunnen slechts twee leerlingen worden voorgedragen voor de selectieprocedure! Dit moet eind februari gebeuren. Een leerling die mee wil doen, schrijft een motivatiebrief en vult een aanmeldingsformulier in. Aanmelding gebeurt in overleg met het decanaat. Junior Medschool is dé kans voor excellente VWO leerlingen om kennis te maken met wetenschappelijk onderzoek, meer informatie vind je op de website: https://www.eur.nl/erasmusmc/onderwijs/junior-med-school

4 TU Delft Pre-University Programme:
Het TU Delft Pre-University Programme geeft een realistische voorstelling van studeren aan de TU Delft. Je gaat je bezighouden met de driehoek science, engineering, design. Zowel in de breedte als in de diepte en zowel op de campus als online. Het gaat hierbij niet alleen om luisteren naar de colleges over overigens erg interessante onderwerpen, maar het betekent ook praktisch aan de slag gaan. Iedere nieuwsgierige en enthousiaste 5 vwo’er (N-profiel) met doorzettingsvermogen en met interesse voor maatschappelijke vraagstukken, kan deelnemen. Het programma bestaat uit drie fasen:

 1. een Kick-off Event op 26 oktober

 2. 10 weken (tot 5 januari) deelname aan een Online Course (keuze uit Optica: licht op kleuren, Ontwerpen: verbeter de handprothese of Biomedische technologie: orgaan op een chip

 3. On Campus Tracks: vier vrijdagen in maart volg je colleges en practica aan de TU in Delft.

Meer informatie vind je op https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/tu-delft-pre-university-programme/ Aanmelden kan tot 11 oktober 2020.

5 Online proefstuderen in Delft:
Dit is een programma van 3 weken bedoeld voor leerlingen in vwo 6, die een beter onderbouwde studiekeuze willen maken. Je bekijkt online colleges en maakt opdrachten, dit kost ongeveer twee uur per week. Aan de student die je begeleidt, kan je al je vragen stellen. Je kunt online proefstuderen in de vakken:

 • Applied Earth Sciences

 • Bouwkunde

 • Civiele Techniek

 • Computer Science and Engeneering

 • Klinische Technologie

 • Maritieme Techniek

 • Nanobiologie

 • Technische Natuurkunde

 • Technische Bestuurskunde

 • Technische Wiskunde

 • Werktuigbouwkunde

Daarnaast biedt de universiteit een mini-MOOC Aerospace Engeneering. Meer informatie vind je op https://www.tudelft.nl/onderwijs/voorlichting-en-ervaren/onlineproefstuderen/

6 Pre-university Calculus in Delft:
Pre-University Calculus (self-paced) is een gratis Engelstalige online wiskundecursus voor 4, 5 en 6 vwo scholieren. De cursus kan in eigen tempo gevolgd worden, je kan de hele cursus of delen doen.
De cursus behandelt belangrijke onderwerpen van wiskunde B van het vwo middels korte video’s en gevarieerde opgaven: functies, vergelijkingen, differentiatie en integratie. De scholier kan het wiskundeniveau verbeteren, voordat hij/zij start aan een technische studie. Tevens raakt de scholier bekend met de Engelse termen van wiskunde begrippen. Starten kan op: https://www.edx.org/course/pre-university-calculus-delftx-calc001x-0

7 Innovation Challenge Eindhoven:
Bij de Innovation Challenge van de Technische Universiteit Eindhoven worden scholieren uit vwo 5 en 6 uitgedaagd om na te denken over hoe techniek in de toekomst wordt gebruikt, dit kunnen ze ook gebruiken als onderwerp voor hun profielwerkstuk.

De leerlingen worden begeleid door studenten, hoogleraren en docenten. Drie dagen werk je met hen op de Technische Universiteit van Eindhoven. Het eindresultaat wordt beoordeeld door een jury, waarbij de winnaar een reischeque van €500,- ontvangt.

De scholieren kunnen zich individueel, maar ook in groepen van maximaal vier personen inschrijven via de website tot uiterlijk 30 september 2020. Lees meer op: https://www.tue.nl/studeren/mystarttue/innovation-challenge/

8 Online proefstuderen in Wageningen:
In oktober biedt de universiteit van Wageningen de mogelijkheid om vier lessen van een uur online te volgen en bijpassende opdrachten te maken. Het is bedoeld voor leerlingen in vwo 5 en 6 die meer duidelijkheid willen hebben over hun studiekeuze. De volgende proefstudies worden aangeboden:

 • Bedrijfs- en Consumenten-wetenschappen
 • Soil, Water , Atmosphere
 • Communicatie en Life Sciences
 • Economie en Beleid
 • Op naar een Biobased Samenleving
 • Tourism

Meer info op https://www.wur.nl/nl/Onderwijs-Opleidingen/Bachelor/online-proefstuderen.htm

9 Masterclass U-talent Utrecht:
In vwo 4, 5 en 6 kan je op de universiteit van Utrecht master­classes volgen over meer dan 30 uiteenlopende onderwerpen. Van kwantumnatuurkunde tot taal en van serious games tot biomedische wetenschappen. Een masterclass biedt je verdieping, hulp bij je studiekeuze of inspiratie voor je profielwerkstuk. Je ontmoet scholieren met dezelfde inter­esse en je maakt mee hoe het er aan op de universiteit of hogeschool aan toe gaat. De masterclasses bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges en soms ook practica en duren 1 of 2 dagen. Als je een masterclass volgt van twee opeenvolgende dagen, blijf je één nacht in een jeugdherberg slapen. Bij de meeste masterclasses maak je van tevoren een opdracht van maximaal 4 uur.

De masterclass kost € 35-80, afhankelijk van een één- of tweedaagse masterclass. Aan het eind van de masterclass ont­vang je een certificaat. Er mogen maximaal 4 leerlingen van een school meedoen. Meer informatie is te vinden op http://www.u-talent.nl/typen/masterclass/

10 TEACHnasium:
De maatschappij zit te springen om mensen die met passie voor de klas willen staan. Momenteel zijn de tekorten aan leraren basisonderwijs en voortgezet onderwijs heel groot. De keuze voor het onderwijs verzekert je van een veelzijdige en leuke baan waarin je kinderen en tieners helpt ontwikkelen.

In samenwerking met de CHE en enkele andere middelbare scholen in Rotterdam heb je op het Comenius College de mogelijkheid om te ontdekken of werken in het onderwijs iets voor jou is. Je maakt kennis met didactiek, onderwijskunde en pedagogiek. Leerlingen van vwo 4 en 5 volgen een traject van januari tot mei met één keer per week een stagemiddag of colleges om te zien of hier hun interesse ligt. Je kunt je opgeven tot 2 oktober bij mevrouw Poot.

11 Cambridge Advanced Exam:
Engels wordt steeds belangrijker in de wereld van de wetenschap. Op hogescholen en universiteiten wordt steeds vaker in het Engels lesgegeven. In vwo 5 bestaat de mogelijkheid om op school een extra-curriculair traject te volgen van ongeveer 10 weken. Er wordt vooral spreekvaardigheid geoefend, daarnaast krijg je huiswerk voor Listening, Use of English/Reading and Writing. Dit traject sluit af met het CAE. Dit diploma geniet wereldwijd bekendheid en is een internationaal erkende maatstaf voor de kennis van de Engelse taal. De tto-leerlingen volgen dit traject al binnen hun normale rooster in de vierde klas. Belangrijk voor het CAE is dat je je volledig inzet om naast je gewone huiswerk ook het extra huiswerk voor dit traject (ongeveer 4 uur per week) te doen. Het traject kost €337,- , daar komt nog examengeld van €250,- bij. Daarnaast zal een woordenboek en een speciaal lesboek van ongeveer €40,- aangeschaft moeten worden.

Er wordt geen garantie gegeven met betrekking tot het examenresultaat. Om de kans van slagen te vergroten stellen we een aantal eisen aan de leerling. Dit zal getoetst worden door een Entreetoets en besproken worden in een adviesgesprek.

Voorwaarden waaraan de leerling moet voldoen, zijn:

 • Minimaal een 7,0 als overgangscijfer voor het vak Engels in vwo 4
 • Kennis van en vaardigheid in het toepassen van de Engelse grammatica
 • Beschikken over een ruime Engelse woordenschat
 • Regelmatig Engelstalige input hebben via hetzij het lezen van boeken, artikelen, nieuwsberichten, hetzij kijken/luisteren van films, series, podcasts, hetzij regelmatig contact hebben met een native speaker
 • Discipline om thuis 4 uur per week te werken aan de opdrachten

Tot uiterlijk 2 oktober kan je je hiervoor opgeven bij mevrouw Poot.

12 Een eigen onderzoek naar een onderwerp van je interesse:
Als je een aantal lesuren zou kunnen missen, zou je een eigen onderzoek kunnen doen. Dit vraagt wel veel discipline. Je moet voor het onderzoek een hoofdvraag bedenken en dit uitwerken in deelvragen. Je moet na gaan denken waar je de informatie vandaan gaat halen. Daarnaast maak je een planning van je aanpak. In deze planning heb je vermeld welke lesuren je hiervoor wilt gaan gebruiken. Dit geheel overleg je met je begeleider, daarna moet het overlegd worden met de betrokken docenten. En dan kan je aan de slag!

13 Socrates International Honour Society:
De beste 10% van de afgestudeerden in V6 ontvangt een uitnodiging van het Socrates Honour Society. Dit is een netwerk van getalenteerde studenten, dat ondersteund wordt door de top van het bedrijfsleven. Dit netwerk kan je goed van pas komen tijdens je studie of zelfs nog daarna. Het kan je zelfs een studiebeurs of een beurs voor een buitenlandstage opleveren! Dus zorg nu alvast voor een goede basis van je examendossier, zodat je over 1,5 jaar zeker weten bij deze 10% hoort!

14 Meedenken in MR, leerlingenraad of klankbordgroep:
Om de kwaliteit van de school te verbeteren kunnen we de inzichten van onze leerlingen goed gebruiken. Daarom willen we je ook vragen om na te denken of je deel wilt uitmaken van onze klankbordgroepen. Daarbij is het van belang dat je helder je argumenten kunt uiteenzetten.

Voor al deze mogelijkheden geldt de regel dat je je huiswerk gewoon moet bijhouden, ook voor de uren dat je afwezig bent i.v.m. de extra uitdaging. Ook is het niet de bedoeling dat je cijfers hieronder gaan lijden. We willen je graag extra uitdaging bieden zodat je meer tevreden op je schoolloopbaan terugkijkt.