Wat is tto - tweetalig onderwijs

In 2023 heeft het Comenius College de accreditatie van Erasmus+ behaald vanwege de ruime internationaliseringsmogelijkheden die onze school biedt.

Heeft uw kind een havo/vwo-advies of een vwo-advies gekregen? Dan is tweetalig onderwijs op het Comenius Lyceum een mogelijkheid! Het Comenius Lyceum biedt een volledige tweetalige opleiding aan voor havo en voor vwo.

 • les op vwo-niveau en havo/vwo niveau
 • meer dan 50% van de lessen in het Engels
 • talen en godsdienst in het Nederlands
 • vakoverstijgende projecten
 • actualiteit als onderdeel van het lesprogramma
 • digitaal portfolio van Internationale activiteiten
 • wereldburgerschap
 • extra tto-activiteiten: Engelstalig theater, Junior Speaking Contest
 • meerdaagse excursies naar het buitenland
 • voor vwo extra examens in de bovenbouw:
  Cambridge Advanced English (CAE) en International Baccalaureate (IB)
   

Naast de gewone lessen biedt het tto ook verdieping buiten de lessen. Zo worden er meerdere vakoverstijgende projecten gevolgd in een jaar, zoals het Egypt Project.
Tijdens dit project wordt de periode waarin de oude Egyptenaren leefden vanuit meerdere vakken bekeken. Elk project wordt afgesloten met een presentatieavond waarop ook ouders en andere belangstellenden welkom zijn.
Naast de projecten worden er meerdaagse buitenlandse reizen gemaakt.

Meer weten over tto op het Comenius Lyceum? Bekijk de presentatie van onze informatieavond van vorig schooljaar.

 

 Tto havo/vwo

Tijdens dit schooljaar zal bekend worden welke doelen, (internationale) projecten, vakoverstijgende thema's en aanvullende diploma's worden aangeboden gedurende het tweetalig havotraject.

Twijfelt u of het tto geschikt is voor uw zoon of dochter? Om deze twijfel weg te nemen, zijn er ieder jaar in januari twee woensdagmiddagen met proeflesjes waarop uw kind alvast kennis kan komen maken met het tto: de Early learners.

Heeft u nog vragen over het tto op het Comenius College? Neem  dan contact met ons op.