Aanmelden klas 1

Aanmelden voor het schooljaar 2023-2024 is  mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is.

Om in te schrijven bij het Comenius Lyceum in Capelle a/d IJssel:

  1. U klikt op deze link: Via deze link kunt u uw zoon/dochter aanmelden bij ons.
  2. U ontvangt een mail met bevestiging van uw aanmelding. Ook kunt u in deze mail een afspraak voor een intakegesprek inplannen.

We voeren met elke aangemelde leerling én ouder(s)/verzorger(s) een intakegesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius Lyceum toe.

Het intakegesprek kan plaatsvinden zodra u de volgende zaken in uw bezit heeft:
- Het formulier met het advies van de basisschool.
- De unieke aanmeldcode.
- Een (kopie) identiteitskaart/paspoort van de leerling.

Voorrangsregels
Plaatsing en voorrangsregel
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding bij één van onze vestigingen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure uit de Overstaproute.
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.

Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid. Meer informatie over toelating en plaatsing vindt u hier.

Toelatingsprocedure

Zoekt u een school voor havo, tweetalig havo, havo/vwo, vwo of tweetalig vwo dan bent u bij ons op het juiste adres! Er is een reeks van mogelijkheden om kennis te maken met de vestiging Comenius Lyceum Capelle (brugklassen, havo en vwo)

Contactpersoon
Mevrouw M. den Besten ( mdbesten@comenius.nl ) en mevrouw B.M. Collee ( bmcollee@comenius.nl ) zijn contactpersonen voor u als ouder en voor de verwijzende basisscholen.
Overstap PO naar VO
De OverstapRoute. Koers VO is verantwoordelijk voor de werkwijze en procedure rondom de overstap po-vo.

Plaatsing
Het advies van de basisschool is leidend bij plaatsing. Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid van een aangemelde leerling. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de ingeschreven leerling.

Plaatsbaarheid
Voor plaatsing in het tweetalig onderwijs aan de Lijstersingel gelden aanvullende voorwaarden.

Niveau
               
 Cito 
              
IEP 
                
DLE/Cito
Begrijpend lezen      
DLE/Cito
rekenen           
advies PO 
     
          
havo 537 - 539   B II B II - B III havo
havo tto 540 - 544   B II B II havo-vwo
havo-vwo  540 - 544    84 - 91 B II B II havo-vwo
vwo 545 - 550 92 - 100 A I of II - BII A I of II vwo
vwo tto 545 - 550   AI of II A I of II vwo

Begrijpend lezen en rekenen zijn determinerende factoren, zij bepalen voornamelijk waar een leerling het best op zijn plaats is.
Bij een dubbel advies (bijv mavo/havo) wordt de leerling geplaatst op de afdeling van het laagste niveau.