Leerlingbegeleiding en zorg


Op het Comenius College wordt op verschillende manieren aandacht besteed aan de begeleiding van uw zoon of dochter. Dit kan zijn op het gebied van studievaardigheden of op het gebied van sociaal-emotionele vaardigheden.

Mentor

De mentor is het directe aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Bij problemen die thuis of op school spelen, is de mentor de eerste die ingelicht moet worden. In overleg met de mentor wordt er vervolgens contact opgenomen met de leerjaarcoördinator. Bij bepaalde problemen is er de mogelijkheid om binnen school extra begeleiding te krijgen. Ook is er de mogelijkheid om doorgestuurd te worden naar andere instanties buiten school.
De mentor ziet de klas naast de uren voor het vak nog twee uur in de week: één uur om met de klas te werken aan sociaal-emotionele vaardigheden en één uur om te werken aan studievaardigheden. Zo zorgen we ervoor dat de leerlingen gedurende het jaar goed in de gaten gehouden worden.

Vertrouwenspersoon

Het kan weleens gebeuren dat een leerling zich bij zijn of haar mentor of bij een van de vakdocenten niet op zijn gemak voelt. Soms gebeuren er vervelende dingen in de klas of online waar een leerling liever niet mee naar de mentor gaat. Voor deze situatie zijn er vertrouwenspersonen op school. Deze vertrouwenspersonen zijn via e-mail benaderbaar om een afspraak te maken. Op deze manier kunnen leerlingen altijd hun verhaal kwijt.

Schoolmaatschappelijk Werk

Bij ons op school is regelmatig een Schoolmaatschappelijk Werker aanwezig, die leerlingen begeleidt bij sociaal-emotionele problemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een leerling niet goed in zijn vel zit vanwege problemen thuis of op school. Na een scheiding of na een overlijden in de familie vinden sommige kinderen het prettig om hier op school met iemand over te kunnen praten.

Faalangsttraining

Sommige kinderen zijn erg gespannen als ze een toets moeten maken: ze krijgen een black-out of kunnen zich niet concentreren doordat ze bang zijn voor het resultaat. Voor deze kinderen is het erg lastig om toetsen te maken en vaak te moeten presteren. Om ze te helpen bieden wij op school een faalangsttraining aan.
Als er een vermoeden van faalangst is, vult de leerling eerst online een vragenformulier in. Naar aanleiding van dit formulier wordt er bekeken of de faalangsttraining nuttig is voor de leerling. Als dit het geval is, wordt de leerling uitgenodigd om een aantal keer deel te nemen aan de training. Leerlingen die deze training gevolgd hebben, zijn er altijd positief over!

Remedial teaching

Leerlingen met dyslexie of andere leerproblematiek worden in de eerste weken van het schooljaar uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt er besproken welke extra faciliteiten er beschikbaar zijn voor de leerling. De leerling krijgt hierop een dyslexiekaart, waarop deze faciliteiten beschreven staan. Denk bijvoorbeeld aan extra tijd tijdens toetsen, of het gebruik van luisterboeken.
De leerling kan vervolgens voor extra begeleiding van vakken die moeilijk zijn terecht bij het begeleidingsuur van de vakdocent.

Heeft u nog vragen over de leerlingbegeleiding en zorg op het Comenius College? Neem dan contact met ons op.