Tto - tweetalig onderwijs

Heeft uw kind een vwo-advies gekregen en wilt u daar samen het maximale uithalen? Dat kan op het tweetalig onderwijs op het Comenius Lyceum!

  • les op vwo-niveau
  • ongeveer 75% van de lessen in het Engels
  • talen en godsdienst in het Nederlands
  • vakoverstijgende projecten
  • Tech+
  • ieder jaar meerdaagse excursie naar het buitenland


Op het tto worden alle lessen op vwo-niveau verzorgd. 75% van de lessen wordt in het Engels gegeven. Alleen de talen en het vak godsdienst worden niet in het Engels gegeven. Theoretische vakken als wiskunde, biologie en geschiedenis volgen de leerlingen dus in het Engels, net als praktische vakken als gym, beeldende vorming en techniek.

Naast de gewone lessen biedt het tto ook verdieping buiten de lessen. Zo worden er meerdere vakoverstijgende projecten gevolgd in een jaar, zoals het Egypt Project. Tijdens dit project wordt de periode waarin de oude Egyptenaren leefden vanuit meerdere vakken bekeken. Elk project wordt afgesloten met een presentatieavond waarop ook ouders en andere belangstellenden welkom zijn.
Naast de projecten wordt er elk jaar een meerdaagse buitenlandse reis gemaakt. In klas 1 gaan de leerlingen in maart al vier dagen naar Engeland, waar onder andere een bezoek aan Canterbury op het programma staat!

Via deze link komt u terecht bij een filmpje over tweetalig onderwijs op verschillende scholen in Nederland. In dit filmpje wordt door leerlingen, ouders en docenten uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij tto.

Twijfelt u of het tto geschikt is voor uw zoon of dochter? Om deze twijfel weg te nemen, zijn er in januari 2020 twee woensdagen waarop uw kind alvast kennis kan komen maken met het tto: de Early learners.

Heeft u nog vragen over het tto op het Comenius College? Kijk dan op de pagina met Frequently Asked Questions, of neem contact met ons op.