Vakken

Het vakkenpakket op de vestiging Lijstersingel verschilt per opleiding en het in de bovenbouw gekozen vakkenpakket. We onderscheiden zaakvakken, talen, praktijkvakken en exacte vakken.

De vetgedrukte vakken geven meer informatie indien u op dat vak klikt.

Zaakvakken

Aardrijkskunde
Economie
Godsdienst
Geschiedenis
Maatschappijleer
Management & organisatie

TalenDuits
Engels
Frans
Spaans
Nederlands
PraktijkvakkenHandvaardigheid
Tekenen
CKV / KCV
Muziek

Beeldende vorming
Lichamelijke opvoeding
BSM (HAVO)
Exacte vakken

Algemene Natuurwetenschappen (ANW)
Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde
Techniek
Tech+