Vakken

Het vakkenpakket op de vestiging Lijstersingel verschilt per opleiding en het in de bovenbouw gekozen vakkenpakket. We onderscheiden zaakvakken, talen, praktijkvakken en exacte vakken. Alle brugklasssers volgen verplicht het vak Leren Leren de eerste helft van het schooljaar.

De vetgedrukte vakken geven meer informatie indien u op dat vak klikt.

Zaakvakken

Aardrijkskunde
Economie
Godsdienst
Geschiedenis
Maatschappijleer
Bedrijfseconomie(Beco)

IBC business college

Talen Duits
Engels
Frans

Spaans
Nederlands

 
Praktijkvakken Handvaardigheid
Tekenen
CKV / KCV
Muziek

Beeldende vorming
Lichamelijke opvoeding
BSM (HAVO)
Exacte vakken

Biologie
Natuurkunde
Scheikunde
Wiskunde
Tech+
Techniek