Tweetalig tvwo

Het Comenius Lyceum biedt al 13 jaar tweetalig vwo aan. Leerlingen worden in de tto-klas geplaatst op basis van een eenduidig vwo-advies van de basisschool. Leerlingen in de tto-klas volgen tijdens de eerste drie leerjaren ongeveer 75% van de lestijd in het Engels: de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, beeldende vorming en lichamelijke opvoeding met daarnaast extra Engels.

  • les op vwo-niveau
  • ongeveer 75% van de lessen in het Engels
  • talen en godsdienst in het Nederlands
  • vakoverstijgende projecten
  • Junior Speaking Contest
  • Tech+
  • ieder jaar meerdaagse excursie naar het buitenland 

Op het tto worden alle lessen op vwo-niveau verzorgd. 75% van de lessen wordt in het Engels gegeven. Alleen de talen en het vak godsdienst worden niet in het Engels gegeven. Theoretische vakken als wiskunde, biologie en geschiedenis volgen de leerlingen dus in het Engels, net als praktische vakken als gym, beeldende vorming en techniek.

Naast de gewone lessen biedt het tto ook verdieping buiten de lessen. Zo worden er meerdere vakoverstijgende projecten gevolgd in een jaar, zoals het Egypt Project. Tijdens dit project wordt de periode waarin de oude Egyptenaren leefden vanuit meerdere vakken bekeken. Elk project wordt afgesloten met een presentatieavond waarop ook ouders en andere belangstellenden welkom zijn.
Naast de projecten wordt er elk jaar een meerdaagse buitenlandse reis gemaakt. In klas 1 gaan de leerlingen in maart al vier dagen naar Engeland, waar onder andere een bezoek aan Canterbury op het programma staat!


Ook dit jaar hebben we 100% geslaagde leerlingen! Dat is een hele prestatie en daar zijn we trots op. Het Comenius is een Senior TTO school en jaar in jaar uit lukt het ons om in de top van Nederland te komen met de resultaten van het IB examen. Het harde werk van onze leerlingen en docenten betaalt zich uit!
Hierbij willen we alle geslaagde leerlingen (en hun ouder(s)/verzorger(s) van harte feliciteren met dit fantastische resultaat!