Klankbordgroep

De klankbordgroep is samengesteld uit leerlingen van diverse klassen. Via digitale vragenlijsten wordt respons gevraagd. De uitkomsten worden in de klankbordgroep besproken.