Comenius Nieuwerkerk, onderwijskundig 

De vestiging Nieuwerkerk staat al jaren bekend om z’n hoge slagingspercentages. Naast goed en uitdagend onderwijs, spelen daarin ook de leerlingbegeleiding en de zorgstructuur een belangrijke rol. De vestiging Nieuwerkerk is een actieve school, waar docenten en leerlingen in een prettige en ontspannen sfeer met elkaar omgaan en waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. We hebben persoonlijke aandacht voor de leerlingen.

Het Comenius College Nieuwerkerk daagt leerlingen op álle niveaus uit om het beste uit zichzelf te halen. We werken regelmatig aan projecten, waar alle vakken bij betrokken worden. Deze projecten passen bij een Unesco school, zoals de projecten Duurzaamheid en Burgerschap. De projecten zijn gericht op de inhoud van de vakken en het aanleren van competenties als zelfstandig werken, samenwerken, inzicht verwerven, een goede werkhouding hebben, reflecteren en plannen. Tijdens deze projecten zijn er ook excursies om de wereld te vergroten, zoals een bezoek aan het waterzuiveringsgemaal en het Natuurhistorisch museum.

Al jaren zien we dat onze onderwijskundige benadering resulteert in goede onderwijsopbrengsten en tevredenheid bij leerlingen, ouders en vervolgopleidingen.