Comenius Nieuwerkerk, onderwijskundig 

 

De vestiging Nieuwerkerk staat al jaren bekend om z’n hoge slagingspercentages. Naast goed en uitdagend onderwijs, spelen daarin ook de leerlingbegeleiding en de zorgstructuur een belangrijke rol. De vestiging Nieuwerkerk is een actieve school, waar docenten en leerlingen in een prettige en ontspannen sfeer met elkaar omgaan en waar normen en waarden hoog in het vaandel staan. We hebben persoonlijke aandacht voor de leerlingen.

De school ontwikkelt continu het onderwijs naar de eisen van de toekomst. Hierin speelt het aanleren van een zelfstandige leerattitude een belangrijke rol. Onze leerlingen worden steeds actiever bij hun eigen leerproces betrokken. Valt er een les uit van een docent, dan kunnen leerlingen zelfstandig met het betreffende vak aan de slag. De betrokkenheid bij en de medeverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces vergroten daardoor.

De computer speelt in ons onderwijs een grote rol. Bij veel vakken worden vormen van digitaal onderwijs aangeboden, zoals het gebruik van digitale onderdelen van een lesmethode, Kennisnet en internet, het maken van werkstukken en het geven van presentaties.

Het Comenius College Nieuwerkerk daagt leerlingen op álle niveaus uit om het beste uit zichzelf te halen. We werken regelmatig aan projecten, waar alle vakken bij betrokken worden. Deze projecten passen bij een Unesco school, zoals de projecten Duurzaamheid en Burgerschap. De projecten zijn gericht op de inhoud van de vakken en het aanleren van competenties als zelfstandig werken, samenwerken, inzicht verwerven, een goede werkhouding hebben, reflecteren en plannen. Tijdens deze projecten zijn er ook excursies om de wereld te vergroten, zoals een bezoek aan het waterzuiveringsgemaal en het Natuurhistorisch museum.

Al jaren zien we dat onze onderwijskundige benadering resulteert in goede onderwijsopbrengsten en tevredenheid bij leerlingen, ouders en vervolgopleidingen.