Leerlingbegeleiding


Mentoraat

Op het Comenius College hebben we ervoor gekozen dat elke klas één of twee mentoren heeft. Dat zijn docenten die naast hun gewone lessen ook een mentorles per week hebben. Deze mentorles wordt door de mentor gebruikt  om de leerling op school te begeleiden. De mentor gaat onder andere individuele gesprekken met zijn mentorleerlingen voeren, om zo de leerlingen beter te leren kennen en eventuele problemen snel te kunnen vaststellen en oplossen. Daarnaast geeft de mentor lessen die gericht zijn op het verder ontwikkelen van de studievaardigheden en wordt er aandacht besteed aan sociaal emotionele vaardigheden.

De mentor volgt de resultaten, het gedrag, werkhouding en welbevinden van de leerlingen en bespreekt dit met de leerlingen, docenten en ouders. Voor u als ouder is de mentor het eerste aanspreekpunt van de school.

Leerjaarcoördinator

De leerjaarcoördinator staat in de organisatie tussen mentor en schoolleiding in en is dagelijks bereikbaar voor leerlingen met vragen of problemen. De leerjaarcoördinator bekijkt resultaten en absentie, let op het welbevinden van de leerling, maar verzorgt bijvoorbeeld ook verlofaanvragen. Daarnaast heeft de leerjaarcoördinator voortdurend intensief contact met alle mentoren over het gedrag, het verzuim en de resultaten van de individuele leerlingen.

Begeleiding

 

 

Decaan

 

 

 

Dhr. M Kruijt

mkruijt@comenius.nl

 

Remedial teaching
 

 

 

Mevr. N. Hoppe

nhoppe@comenius.nl

 

Begeleider passend onderwijs
 

 

 

Mevr. N. Hoppe

nhoppe@comenius.nl

 

Vertrouwenspersonen

 

 

 

Mevr. Y.S.K. Eekhof
yskeekhof@comenius.nl

Dhr. E. Vuerhard
evuerhard@comenius.nl

Schoolverpleegkundige

 

Mevr. Y. Landman
 

Schoolmaatschappelijk werksters Mevr. R. Bouman
Mevr. C. Florestein

 

>Externe ondersteuning

 

Dyslexieprotocol

In het begin van het jaar maken de leerlingen een volgens het ‘protocol dyslexie’ genormeerd dictee, een leestempo- en tekstbegriptoets in klas één.
Aan de hand van de resultaten worden de leerlingen die problemen hebben, eruit gehaald. Deze leerlingen krijgen extra begeleiding.

Als een leerling dyslectisch blijkt te zijn, dan worden de docenten hierover geïnformeerd en krijgt de leerling een dyslexiepas, waarop staat vermeld van welke faciliteiten de leerling gebruik mag maken. Dit gebeurt in overleg met de leerling. Op maat, dus!
Leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben als zij worden aangemeld op onze school, worden voor aanvang van het cursusjaar met hun ouders op school uitgenodigd om vooraf te kunnen vaststellen van welke faciliteiten de leerling gebruik zal gaan maken.

Dit document is voor leerlingen, ouders, leerkrachten en belanghebbenden. Het beschrijft hoe er wordt omgegaan met leerlingen met dyslexie. Dit protocol helpt bij het signaleren van leerlingen met dyslexie. Het geeft tevens aan hoe wij leerlingen ondersteunen die al over een dyslexieverklaring beschikken. Er wordt omschreven welke begeleiding wij bieden en welke compensaties en faciliteiten er mogelijk zijn.
 Dyslexieprotocol CCN

foto: juniormentoren hebben overleg op het Comenius College in Nieuwerkerk

Dyscalculieprotocol

Dit document heeft als doel duidelijkheid te scheppen over wat leerlingen met dyscalculie kunnen verwachten op onze vestiging. Wij bieden faciliteiten voor leerlingen met een geldige verklaring.
 Dyscalculieprotocol CCN

Pestprotocol

Het (Anti) Pestprotocol CCN pdf vormt de verklaring van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school niet accepteren en volgens een vooraf bepaalde handelwijze aanpakken.