Schoolvakanties 2023 - 2024

voor onze leerlingen:  

 

In onze regio zijn door FOKOR* en CVO** onderstaande vakanties en vrije dagen vastgesteld:


Herfstvakantie              14-10-2023 t/m 22-10-2023

Kerstvakantie                23-12-2023 t/m 07-01-2024

Voorjaarsvakantie        17-02-2024 t/m 25-02-2024

Paasweekend                29-03-2024 t/m 01-04-2024

Meivakantie                   27-04-2024 t/m 12-05-2024

Tweede Pinksterdag    20-05-2024

Zomervakantie             13-07-2024 t/m 25-08-2024
(leerlingen)

 

*FOKOR De vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam.
**CVO De vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam

 

Organisatievrije dagen voor onze leerlingen

(onder voorbehoud)

Donderdag 14-09-2023       organisatie dag
Woensdag  07-02-2024       open dag (middag)

De school mag op deze dagen de leerlingen verplichten naar school te komen maar er worden geen reguliere lessen gegeven.