Medezeggenschapsraad MR

Het Comenius College kent een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is wettelijk verplicht te adviseren en in te stemmen over een groot aantal beleidszaken en moet met name op de gevolgen daarvan toezien.
Beleid dient in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers te zijn. De genoemde geledingen hebben zitting in de raad.

Dagelijks bestuur (DB):
Voorzitter: dhr. H.A. Jansen (CLC)
Vice-voorzitter: dhr. M. Heukels (CCR)
Secretaris: dhr. J.J. Eijer (CBC)

In dit document vindt u de ledenlijst van de medezeggenschapsraad voor het schooljaar 2019-2020. De lijst zal worden aangepast als er wijzigingen optreden in de samenstelling van de MR. De secretaris zal dit beheren. 

 

 

  Naam e-mailadres Vestiging Termijn tot
Personeelsgeleding  (PMR):      
1. André Broer   aabroer@comenius.nl CLC 1-aug-22
2. Jan Jaap Eijer (secretaris) jjeijer@comenius.nl CBC 1-aug-23
3. Cees van der Gaag cvdgaag@comenius.nl OOP 1-aug-23
4. Mark Heukels (vicevoorzitter) mheukels@comenius.nl CCR 1-aug-22
5. Harry Jansen (voorzitter) hajansen@comenius.nl CLC 1-aug-23
6. Tim van Lindert tvlindert@comenius.nl CCK 1-aug-22
7. Jens Koopmans jkoopmans@comenius.nl CBC 1-aug-23
8. Michiel Kruijt mkruijt@comenius.nl CCN 1-aug-22
9. Jan Schipper jschipper@comenius.nl CBC 1-aug-21
10. Marijke Scheper mhscheper@comenius.nl CLC 1-aug-23
Leden leerlingen (LMR):       
1. Tess Barbier  tcbarbier@comenius.nl CLC  
2. Noah David nadavid@comenius.nl CLC  
3. Iza Kemp ikemp@comenius.nl CLC  
4. Djoulynson Klein Paste dpklein@comenius.nl CLC  
5.        
6.        
Leden ouders (OMR):      
1. Rozemarijn van Bruchem- Visser r.l.visser@erasmusmc.nl CLC 1-nov-21
2. vacature   CCN Werving ingezet
3. Eric Schipper deschippertjes@ziggo.nl CBC 1-nov-21
4. Victor Baljeu V.A.Baljeu@rtr-r.nl CCK 1-jan-23
5. vacature   CCR Werving ingezet


Contact opnemen: LMR@comenius.nl
 
 

MR reglement 2018

Heeft u interesse om als ouder/verzorger in de OMR plaats te nemen?  
Neem even contact op met mr@comenius.nl

U bent van harte welkom!