Leerjaarcoördinatoren
 

Het eerste aanspreekpunt voor u is altijd de mentor van uw kind. Soms is het wenselijk om behalve de mentor ook het gesprek aan te gaan met de leerjaarcoördinator of een andere begeleider /ondersteuner. Dit gebeurt in principe altijd via de mentor van de leerling, maar kan ook via een vertrouwenspersoon..

> andere begeleiders / ondersteuners.

Leerjaarcoördinator
Leerjaar 1
Dhr. K. Roodbol
kroodbol@comenius.nl

Leerjaarcoördinator
leerjaar 2
Mevr. J.J.M van Haarlem
jjmvhaarlem@comenius.nl

Leerjaarcoördinator
leerjaar 3
Mevr. E.D. Thomson
edthomson@comenius.nl

 

Leerjaarcoördinator
leerjaar 4
Mevr. J.P. Cordero
jpcordero@comenius.nl