Leerjaarcoördinatoren
 

Het eerste aanspreekpunt voor u is altijd de mentor van uw kind. Soms is het wenselijk om behalve de mentor ook het gesprek aan te gaan met de leerjaarcoördinator of een andere begeleider /ondersteuner. Dit gebeurt in principe altijd via de mentor van de leerling, maar kan ook via een vertrouwenspersoon..

> andere begeleiders / ondersteuners.

Leerjaarcoördinator onderbouw
(Leerjaar 1 en 2)
Dhr. K. Roodbol
kroodbol@comenius.nl

Leerjaarcoördinator bovenbouw
(leerjaar 3 en 4)
Mevr. J.J.M van Haarlem
jjmvhaarlem@comenius.nl