Missie en visie

Het Comenius College richt haar blik op de toekomst en biedt kinderen kansen om hun dromen waar te maken. Wij verzorgen modern onderwijs dat afgestemd is op de maatschappij waar uw kind deel van uit maakt. We doen dit door het goede uit het verleden te combineren met vernieuwend onderwijs. We zijn er trots op u te kunnen zeggen dat de onderwijsinspectie positief is over ons onderwijs.

Op Comenius College Nieuwerkerk wordt in een prettige sfeer hard gewerkt om de leerlingen tot maximale ontplooiing te laten komen. Persoonlijke aandacht vinden we belangrijk in onze leerlingbegeleiding. Wij willen in ons onderwijs recht doen aan de individuele mogelijkheden van elke leerling. Dat betekent het ontdekken en ontwikkelen van de talenten, maar ook het begeleiden bij eventuele belemmeringen. Naast het overbrengen van kennis en vaardigheden aan onze leerlingen speelt de persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol op onze school.

Het bespreken en voorleven van normen en waarden vanuit de wortels van onze christelijke cultuur staan daarbij centraal. In ons dagelijks doen en laten, willen we een voorbeeld zijn voor onze leerlingen.

Gedurende hun schoolperiode laten wij onze leerlingen ‘breed’ kennismaken met kunst en cultuur door middel van kunstvakken.

Afstemming en samenwerking met ouders vinden wij onmisbaar. Samen leggen we zo een basis voor elk kind om zich optimaal te kunnen ontplooien. 

Kortom, wij staan hiervoor:
1. Wij zijn een christelijke school; bij ons word je gezien. Wij hebben oog voor elkaar.
2. Hoe ver kun jij komen? Jij en jouw talenten staan voor ons centraal.
3. Bij ons krijg je kansen, waardoor je het beste uit jezelf kunt halen.


( ....geloof, hoop en liefde, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korintiérs 13:13)