Lokaal voor de toekomst.

In het nieuwe Lokaal voor de toekomst is alles aanwezig om de leerlingen voor te bereiden op  een vervolgopleiding die zich richt op moderne technieken. In dit lokaal vind je onder meer een 3D scanner, een 3D printer en een 2D laser snijder. Ook is er een kleine fotostudio om je te bekwamen in technieken voor presentaties in de media.

Verder wordt geleerd om zelf een Lego auto of robotarm  te programmeren en leer je om te gaan met Virtual Reality. Ook leer je de voordelen, maar zeker ook de gevaren op het internet en hoe daar mee om te gaan.

Klik op de onderstaande foto om zelf een digitale wandeling te maken door het Lokaal voor de Toekomst. Navigeren doe je met de muis.

Wandel digitaal door het lokaal voor de toekomst van het Comenius College Nieuwerkerk


In het Lokaal voor de toekomst krijg je les in het vak Tech+.

Tech+ is een vernieuwend grensverleggend bèta technisch vak dat leerlingen enthousiast en nieuwsgierig  maakt voor technologie in een projectmatige vakoverstijgende leeromgeving waarbij de verbinding wordt gemaakt met het bedrijfsleven en technische vervolgopleidingen.

Het onderwijs bij Tech+ stimuleert bij leerlingen de ontwikkeling van 21st century skills, digitaal geletterdheid en een onderzoekende houding met behulp van de nieuwste onderwijsontwikkelingen zoals onderzoekend leren.

 

Dit alles leidt tot een gewenste bijdrage aan de landelijke doelstelling om de keuze voor exacte vakken en technisch vervolgonderwijs te versterken en leerlingen voor te bereiden.