Aanmeldingsprocedure voor een nieuwe leerling klas 1

 

 

 • Voorrangsregels
 • Aanmelding
 • Plaatsing
 • Het advies van de basisschool
 • Onderwijsconsulenten
   

Aanmelden voor het schooljaar 2022-2023 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. De aanmeldperiode loopt van 21-02-2021 tot en met 18-03-2022.

Voor de aanmelding zijn meerdere mogelijkheden:

 1. U kunt uw zoon/dochter digitaal aanmelden via www.comenius.nl/aanmelden voor het schooljaar 2022-2023. Wij plannen na deze aanmelding een afspraak met u in, na 15 februari. De afspraken worden gepland tussen 14:00 – 17:00 uur.
  U kunt zelf al een datum en tijd inplannen via onze website voor woensdag 23 februari en woensdag 9 maart.

 2. U kunt het aanmeldingsformulier ook telefonisch aanvragen. U kun hiervoor bellen naar de vestiging Nieuwerkerk op het telefoonnummer 0180-440470
   

De volgende zaken verzoeken we u mee te nemen bij aanmelding:

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe.
Hiervoor kunt u contact opnemen met meneer Bornemann. Telefoon 0180-440476
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid.
Voor informatie over de plaatsing klikt u hier. 
Op deze pagina treft u ook meer informatie over de Overstaproute PO VO aan.

 1. Een schriftelijk advies van de basisschool met de unieke code en de voorkeurslijst.
 2. Ter controle van het Burgerservicenummer vragen wij u om een geldig identiteitsbewijs te tonen

De aanmelding bij Comenius College Nieuwerkerk verloopt op de volgende manier:
-    U kunt uw zoon/dochter digitaal aanmelden via www.comenius.nl/aanmelden voor het schooljaar 2022-2023. Wij plannen op woensdag 23 februari 2022 en op woensdag 9 maart 2022 onze aanmeldgesprekken in.

Via het aanmelden kunt u zich inschrijven voor een tijd op een van deze twee dagen. Wij verwachten u dan op dat moment bij ons op school voor het aanmeldgesprek met een van onze collega’s. Vanzelfsprekend is uw zoon/dochter hier ook bij uitgenodigd.

Voorrangsregels
Plaatsing en voorrangsregel
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding op één van onze scholen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure van De Overstaproute van po naar vo in de regio Rotterdam.
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.
 

Plaatsing

Voor plaatsing in de pre-havo in Nieuwerkerk gelden aanvullende voorwaarden. Voor informatie over de pre-havo in Nieuwerkerk klikt u hier.

De plaatsingscommissie van de desbetreffende vestiging van het Comenius College zal binnen een termijn van zes weken een besluit nemen over het plaatsen van de nieuwe leerling zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de ingeschreven leerling.

Voor plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs bestaat een bezwaar procedure; deze vindt u hier.

Onderwijsconsulenten
Mocht u rond de plaatsing van uw zoon of dochter begeleiding wensen, dan kunt u zich wenden tot “De Onderwijsconsulent”

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan.

Contactgegevens Onderwijsconsulenten:

Onderwijsconsulenten
Postbus 19521
2500 CM Den Haag

Het bezoekadres is:

Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag

Telefoon: 070 - 312 28 87
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
info@onderwijsconsulenten.nl