Aanmeldingsprocedure voor een nieuwe leerling klas 1

 

 

  Informatie over de OverstapRouteKaart voor ouders     Website: Ouderportaal Koers VO

 

Aanmelden voor het schooljaar 2024-2025 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is.
De aanmeldperiode loopt van maandag 18 maart t/m maandag 1 april 2024

Voor de aanmelding zijn meerdere mogelijkheden:

 1. U kunt uw zoon/dochter vanaf 18 maart 2024 digitaal aanmelden via voor het schooljaar 2024-2025. Wij plannen na deze aanmelding een afspraak met u in.
  (aanmelden kan dan via het aanmeldformulier dat u dan op deze pagina kunt vinden)

 2. U kunt het aanmeldingsformulier ook telefonisch aanvragen. U kun hiervoor bellen naar de vestiging Nieuwerkerk op het telefoonnummer 0180-440470
   

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe. Hiervoor kunt u contact opnemen met meneer Bornemann. Telefoon 0180-440476.  Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid. (Een aangemelde leerling is dus nog niet definitief geplaatst)

De aanmeldingsgesprekken worden gehouden op donderdag 21 maart en woensdag 27 maart 2024. Later in het schooljaar kunt u zich op deze pagina opgeven voor het aanmeldingsgesprek.

Voor informatie over de plaatsing klikt u hier. 
Op deze pagina treft u ook meer informatie over de Overstaproute PO VO aan.

De volgende zaken verzoeken we u mee te nemen bij aanmelding:

 1. Een schriftelijk advies van de basisschool met de unieke code en de voorkeurslijst.
  (het originele formulier,  géén (kleuren) kopie).
 2. Ter controle van het Burgerservicenummer vragen wij u om een geldig identiteitsbewijs te tonen.
   
Voorrangsregel


Plaatsing en voorrangsregel
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding op één van onze scholen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure van De Overstaproute van po naar vo in de regio Rotterdam.
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.

Plaatsing

Voor plaatsing in de pre-havo in Nieuwerkerk gelden aanvullende voorwaarden. Voor informatie over de pre-havo in Nieuwerkerk klikt u hier.

De plaatsingscommissie van de desbetreffende vestiging van het Comenius College zal binnen een termijn van zes weken een besluit nemen over het plaatsen van de nieuwe leerling zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn. Dit besluit sturen wij schriftelijk toe aan de ouders van de ingeschreven leerling.

Voor plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs bestaat een bezwaar procedure; deze vindt u hier.

Onderwijsconsulenten
Mocht u rond de plaatsing van uw zoon of dochter begeleiding wensen, dan kunt u zich wenden tot “De Onderwijsconsulent”

De Onderwijsconsulenten zijn ingesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op verzoek van de Tweede Kamer, om ouders/verzorgers en scholen te adviseren en te begeleiden bij onderwijskwesties rond een kind met een handicap, ziekte of stoornis. Het gaat dan om problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering, besteding van de rugzakgelden of onenigheid over het handelingsplan.

Contactgegevens Onderwijsconsulenten:

Onderwijsconsulenten
Postbus 19521
2500 CM Den Haag

Het bezoekadres is:

Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag

Telefoon: 070 - 312 28 87
http://www.onderwijsconsulenten.nl/
info@onderwijsconsulenten.nl