Maatwerkuren op Comenius Nieuwerkerk aan den IJssel

 

Op het Comenius College Nieuwerkerk wordt gewerkt met maatwerkuren. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen naast het volgen van de reguliere lessen ook een keuzemogelijkheid in hun rooster hebben. Op deze manier willen wij eigenaarschap over het eigen leerproces bij de leerlingen vergroten. Naast de reguliere lessen van 40 minuten zijn er extra lessen beschikbaar die wij als maatwerkuren aanbieden. Leerlingen kunnen zelf kiezen naar welk maatwerkuur zij gaan. Het kiezen en volgen van de maatwerkuren is niet vrijblijvend, omdat deze uren binnen de onderwijstijd vallen.

Deze uren zijn globaal als volgt verdeeld.

 • Voor leerjaar 1, 2 en h/v 3 worden de maatwerkuren vooral tijdens het eerste lesuur aangeboden.
 • Voor mavo 3 en mavo 4 worden de maatwerkuren vooral tijdens het achtste lesuur aangeboden.
 • In de middag worden voornamelijk stilte-uren aangeboden.

 

 Inschrijven maatwerkuren

Op vaste momenten kan er ingeschreven worden voor de maatwerkuren. De leerlingen en ouders krijgen via SOM en de weekwijzer bericht wanneer dit is. Het inschrijven van de maatwerkuren gebeurt via Zermelo. Een beschrijving hoe Zermelo werkt vindt u via onderstaande link (icoon). Voordat de inschrijving open gaat, zijn de te kiezen maatwerkuren zichtbaar in Zermelo, zodat er van te voren een keuze gemaakt kan worden. Het dagrooster dat in SOM staat is leidend.
 

Soorten maatwerkuren

Er zijn diverse soorten maatwerkuren.

 • Vakuren
  De vakuren worden aangeboden als aanvullende ondersteuning naast de les. Tijdens dit uur wordt gewerkt aan vaardigheden voor een vak die nog niet op orde zijn. Het is niet de bedoeling dat het huiswerk tijdens dit uur gemaakt wordt. We verwachten dat de leerling met een concreet leerdoel naar deze les gaat.
 • Stilte-uren
  Tijdens de stilte-uren werkt een leerling aan zijn huiswerk of leert hij voor een toets.
 • Experturen
  De expert-uren zijn uren waarin extra uitdaging of verdieping wordt geboden. Dit zijn bijvoorbeeld Tech+, Beeldende Vorming, Anglia, Cambridge.
 • Ondersteuningsuren
  Periodiek worden uren als faalangstreductietraining en rekenondersteuning geboden. Deze uren zijn beschikbaar op aanmelding door thuis of school.
  Leerlingen uit pré havo 1 krijgen vanaf de herfstvakantie standaard per week 2 uur peer-coaching.
 • Bijspijkeruren
  Soms zijn er achterstanden of dreigen er achterstanden te ontstaan en kan Comenius ervoor kiezen om verplichte klassikale lessen aan te bieden tijdens de maatwerkuren.

Het volgen van experturen, ondersteuningsuren en bijspijkeruren wordt van tevoren met de leerlingen besproken. De maatwerkurencoördinator schrijft de leerlingen hiervoor in. Deze uren tellen mee als maatwerkuren.
 

Wanneer er niet wordt ingeschreven

 • Het kan gebeuren dat het inschrijven niet lukt omdat de techniek niet werkt. Mocht dit zich voordoen, dan stuurt de leerling een screenshot van zijn telefoon naar de maatwerkurencoördinator en geeft aan waarom het inschrijven niet lukt. In dit bericht geeft hij aan welke uren hij had willen kiezen. De maatwerkuurcoördinator zorgt voor de afwikkeling van de inschrijving.
 • Er kunnen persoonlijke redenen (ziekte, zorg) zijn, waardoor een leerling zich niet heeft kunnen inschrijven. Een ouder/verzorger stuurt in dit geval een bericht naar de maatwerkurencoördinator met de reden waarom er niet is ingeschreven en de uren die de leerling zou willen volgen. De maatwerkuurcoördinator zorgt voor de afwikkeling van de inschrijving.
 • Een leerling is vergeten zich in te schrijven. Aangezien het volgen van de maatwerkuren binnen de onderwijstijd valt, wordt hier streng naar gekeken. Er worden passende maatregelen genomen.

 

Veel gestelde vragen

 • Ik ben ingeschreven via Zermelo, maar dit staat nog niet in SOM.
  Dat kan kloppen, want er is geen life-koppeling tussen Zermelo en SOM. De gegevens worden eerste verwerkt in Zermelo en daarna pas doorgezet naar SOM.
 • Hoe kan ik zien of ik voor voldoende uur sta ingeschreven?
  In Zermelo staat onder aan het scherm een rode, oranje of groene balk. Zodra de balk groen is, zijn er voldoende uren gekozen.
 • Ik schrijf me in één week in, terwijl de periode voor bijvoorbeeld 3 weken geldt.
  De maatwerkurencoördinator controleert de week waarvoor is ingeschreven en de roostermaker zet dan de inschrijvingen van de leerlingen door naar de weken erna.
 • Ik had me voor voldoende uren ingeschreven, maar nu is dat uur uit mijn rooster verdwenen en is de balk weer oranje. Krijg ik hiervoor straf?
  Na de controle en het doorzetten kunnen er roosterwijzigingen plaatsvinden, omdat docenten ziek of afwezig zijn. Hierdoor vervalt dit uur. Dit heeft geen consequenties voor een leerling, omdat hij zich al goed had ingeschreven.
 • Ik heb verkeerd gekozen, maar kan me niet uitschrijven.
  Dit heeft te maken met het kiezen van het minimaal aantal uur dat je moet volgen. Zodra je een extra uur kiest (het uur dat je wilt volgen) heb je een uur boven het minimum gekozen. Je kan je nu wél uitschrijven voor dat ene uur.
 • Ik ben uitgelogd in Zermelo.
  Eens in de zoveel tijd moet je je opnieuw aanmelden. Je inloggegevens staan in je school e-mail. Ga via internet naar office.com en log in met je school e-mail en wachtwoord. In outlook vind je het e-mail bericht van meneer Euser door te zoeken op het woord Zermelo. Als je de snelkoppeling op je telefoon kwijt bent, dan moet je de link gebruiken in het e-mail bericht.

 

Beschrijving Zermelo