Pre-havo Comenius Lyceum

Is uw kind gemotiveerd om een havodiploma te halen en heeft het een mavo/havoadvies gekregen? Dan is de pre-havoroute op het Comenius Lyceum een logische keuze!

  • Voor de gemotiveerde leerling
  • Ouders zijn extra betrokken
  • Eén uur ‘leren leren’ per week
  • Kernvakken één uur extra per week
  • Veel aandacht voor doorstroom


De pre-havo is een route voor leerlingen die zeer gemotiveerd zijn en geïnteresseerd zijn in theorie. De leerling wil graag een havodiploma halen en is bereid daar hard voor te werken. U staat daar als ouder achter en bent in staat om uw zoon of dochter hierbij te ondersteunen. De docenten van het Comenius Lyceum bieden de leerlingen daarnaast nog extra begeleiding.

Op de pre-havo krijgen de leerlingen les op havoniveau. In de kernvakken Nederlands en wiskunde krijgen de leerlingen een uur extra les. In de flexuren en tijdens de mentorles wordt er extra begeleiding geboden op het gebied van plannen en huiswerk maken. Na het eerste jaar beslist het docententeam van het Comenius college, of de leerling doorstroomt naar pre-havo 2 of naar de mavo. En dan na twee jaar beslist het docententeam van het Comenius of de leerlingen doorstroomt naar havo 3 of naar mavo 2/ 3.

Samenwerkingsovereenkomst

Ouders en leerlingen ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat bijvoorbeeld dat u samen met uw zoon of dochter het rapport ophaalt. Ook wordt  de Comenius Ouderacademie georganiseerd, bijeenkomsten speciaal voor ouders en verzorgers over bijvoorbeeld gedrag, studievaardigheden, toetsen, vakken en huiswerk.

Heeft u nog vragen over de pre-havo op het Comenius College? Neem dan contact met ons op.