Leerlingbegeleiding

Op de vestiging Nieuwerkerk van het Comenius College wordt in een prettige sfeer hard gewerkt om de leerlingen tot maximale ontplooiing te laten komen. Persoonlijke aandacht staat in onze leerlingbegeleiding centraal. Wij willen in ons onderwijs recht doen aan de individuele mogelijkheden van elke leerling. Dat betekent het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van uw kind.

Mentoraat

Om je snel thuis te voelen op je nieuwe school is het belangrijk dat je snel een paar mensen wat beter kent. Mensen waaraan je je vragen kunt stellen en die je extra aandacht geven als dat nodig is. Op het Comenius College hebben we er daarom voor gekozen dat elke klas één of twee mentoren heeft. Dat zijn docenten die naast hun gewone lessen ook een mentorles per week hebben. Deze mentorles wordt door de mentor gebruikt  om de leerling wegwijs te maken in de school. Daarnaast gaat de mentor individuele gesprekken met zijn mentorleerlingen voeren, om zo de leerlingen beter te leren kennen en eventuele problemen snel te kunnen vaststellen en oplossen.

De mentoren hebben in elk geval voor de herfstvakantie met elke leerling een individueel gesprek, maar ook later in het schooljaar worden er individuele gesprekken gevoerd. Dat kan op verzoek van de mentor en/of de leerling gebeuren. Daarnaast geeft de mentor lessen die gericht zijn op het verder ontwikkelen van de studievaardigheden en wordt er aandacht besteed aan sociaal emotionele vaardigheden.

De mentor is tijdens de introductiedagen en andere activiteiten ook zoveel mogelijk bij zijn of haar eigen klas, organiseert ten minste een keer per jaar een klassenuitje, volgt de resultaten, het gedrag, werkhouding en welbevinden van de leerlingen en bespreekt dit met de leerlingen, docenten en ouders. Voor u als ouder is de mentor het eerste aanspreekpunt van de school.

Juniormentoren

De mentoren van leerjaar 1 worden ondersteund door juniormentoren. In elke klas zijn derdejaars leerlingen aangewezen als juniormentor. Deze leerlingen zijn voor de nieuwe brugklassers een laagdrempelige vraagbaak, waar ze ook in pauzes bijvoorbeeld iets aan kunnen vragen. De juniormentoren begeleiden alle activiteiten van de eersteklassers, behalve de gewone lessen, uiteraard. Tevens gaan zij mee op kamp. We merken dat de brugklasleerlingen dit erg prettig vinden.

 afbeelding: juniormentoren houden overleg op het Comenius College Nieuwerkerk.

(Meer informatie over verschillende vormen van begeleiding vindt u onder het kopje "Organisatie")