Wat bieden wij

Bent u op zoek naar een geschikte school in het voortgezet onderwijs voor uw kind?
Dan is het Comenius College Nieuwerkerk een uitstekende keuze.

De vestiging Nieuwerkerk is een veilige, kleine school waar persoonlijke aandacht voorop staat. Onze docenten dragen de christelijke identiteit uit in normen en waarden. Zo is elke brugklasleerling bij ons welkom waar het Comenius een vriendelijke start biedt.

We bieden leerlingen uitdagend onderwijs!
Zo hebben we onder andere versterkt Engels, Tech+, pre-havo.

Versterkt Engels 

Do you like the English language? Do you already use English a lot because you listen to music, watch films or play games? Would you like to learn even more English? Dan is Anglia (mavo) of Cambridge Engels (havo/vwo) ofwel ‘versterkt’ Engels iets voor jou. Alle mavo leerlingen krijgen in het eerste leerjaar één uur per week een Anglia les, in maart/april bespreek je met je docent of je deel wilt nemen aan het Anglia examen dat bij jou past.Voor alle andere niveaus en leerjaren bepaal je samen met je docent of je deel wilt nemen aan het Anglia examen en werk je voor een deel zelfstandig.De voorbereidingen voor het Cambridge examen beginnen in leerjaar twee voor de Atheneum (havo) leerlingen die in het derde leerjaar examen doen.

Tech+

Tech+ is een vernieuwend grensverleggend bèta technisch vak dat leerlingen enthousiast en nieuwsgierig  maakt voor technologie in een projectmatige vakoverstijgende leeromgeving waarbij de verbinding wordt gemaakt met het bedrijfsleven en technische vervolgopleidingen.

Het onderwijs bij Tech+ stimuleert bij leerlingen de ontwikkeling van 21st century skills, digitaal geletterdheid en een onderzoekende houding met behulp van de nieuwste onderwijsontwikkelingen zoals onderzoekend leren.

 

 

Dit alles leidt tot een gewenste bijdrage aan de landelijke doelstelling om de keuze voor exacte vakken en technisch vervolgonderwijs te versterken en leerlingen voor te bereiden

Pre-havo

Een goed voorbeeld van het uitdagende onderwijs is de pre-havoroute. Met een mavo plus advies bestaat de mogelijkheid om binnen vijf jaar het havodiploma te halen. De leerling krijgt extra begeleiding, maar we verwachten ook extra inzet en ambitie.

Halverwege het tweede leerjaar besluiten we of een leerling doorgaat naar havo 3 of naar mavo 3. In dat laatste geval kan de leerling examen doen met een extra vak.

Leerlingen, die na de onderbouw naar de mavo bovenbouw gaan, kunnen op onze vestiging examen doen. De havo-en vwo-leerlingen gaan na drie jaar naar het Comenius Lyceum  in Capelle aan de IJssel om daar hun opleiding te voltooien. 


Comenius Lyceum Capelle