Pre-havo

Als een leerling met een mavo-havoadvies op school komt en erg gemotiveerd is om een havodiploma te halen, is de pre-havo route op het Comenius Nieuwerkerk een logische keuze!

  • Voor de gemotiveerde leerling
  • Ouders zijn extra betrokken
  • Eén uur ‘leren leren’ per week
  • Kernvakken één uur extra per week
  • Na twee jaar definitieve determinatie
  • Veel aandacht voor doorstroom


De pre-havo is een route voor leerlingen die zeer gemotiveerd zijn en geïnteresseerd zijn in theorie. De leerling wil graag een havodiploma halen en is bereid daar hard voor te werken. U staat daar als ouder achter en bent in staat om uw zoon of dochter hierbij te ondersteunen. De docenten van het Comenius College bieden de leerlingen daarnaast nog extra begeleiding.

Op de pre-havo krijgen de leerlingen les op havoniveau. In de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde krijgen de leerlingen een uur extra les. Daarnaast krijgen ze een uur studievaardigheden, waarin ook begeleiding wordt geboden op het gebied van planning en huiswerk maken. Na een jaar beslist het docententeam van het Comenius of de leerling doorstroomt naar havo 2 of naar mavo 2

afbeelding: twee leerlingen werken in het aardrijkskundelokaal van het Comenius College Nieuwerkerk.