UNESCO, sponsorloop voor de Leprastichting

Logo Unesco

Oktober 2020

Comenius Nieuwerkerk besteedt als Unesco-oriëntatieschool onder andere aandacht aan wereldburgerschap, één van de hoofdthema’s van een Unesco-school.
Als goed doel, waar Comenius Nieuwerkerk zich al jaren voor inzet, is gekozen voor de Leprastichting. De Leprastichting probeert zoveel mogelijk leprapatiënten bijtijds op te sporen, te behandelen en te genezen om blindheid, verminkingen en amputaties bij leprapatiënten te voorkomen (gemiddelde kosten slechts 50 euro). Deze week is het de week tegen pesten en zal er voorlichting gegeven worden over hoeveel leprapatiënten gepest, genegeerd en zelfs verstoten worden. Daarnaast wil Comenius verschillende activiteiten organiseren waarvan de opbrengst voor de Leprastichting is.

Eén van de acties voor de Leprastichting is een sponsorloop voor de eerste en tweede klassen. Deze vindt dit schooljaar plaats in de week voor de herfstvakantie, van 12 t/m 16 oktober. Elke klas loopt de sponsorloop tegelijk met een aantal andere klassen. Zo doen alle leerlingen uit klas 1 en 2 hieraan mee. De sponsorloop wordt in de buurt van de school gelopen. Iedereen loopt minimaal een aantal rondes. We verwachten dat dit een gezellige happening gaat worden met een prachtig bedrag als opbrengst.
Er is door de leerlingen €  3.715,- opgehaald en dat verdient naast de sportieve prestatie een groot compliment!

Foto's van leerlingen van het Comenius College Nieuwerkerk tijdens de sponsorloop voor de Leprastichting