UNESCO visitatie  13 november 2020 

Logo Unesco

 

Op vrijdag de dertiende hadden wij onze eerste visitatie als UNESCO (oriëntatie)school. Dat kan nooit goed gaan zou je denken 😉. Door alle corona maatregelen waren we gedwongen om een online visitatie te organiseren via Microsoft Teams. Dit was nooit eerder gedaan, waardoor we een beetje het wiel opnieuw uit moesten vinden. We denken echter dat we de belangrijkste onderdelen in twee uur hebben kunnen vangen:  

 

12:00    Gesprek met de directie (Bas Visser) 

12:15    UNESCO plannen (Janneke van der Knaap 

12:45     Gesprek met de leerlingen uit de UNESCO groep (Kevin Roodbol) 

13:15    Gesprek met de docenten (Rowan Schot, Jelle Erkens en Ernst Vuerhart) 

13:45    Feedback visitatiecommissie 

14:00    Einde 

 

Het doel van de visitatie is dat de collega’s van andere UNESCO scholen een idee krijgen hoe wij UNESCO vormgeven op onze school. Op deze manier leren we van elkaar en hebben we de mogelijkheid om elkaar verder te kunnen helpen. Door middel van gesprekken met verschillende groepen in de school (directie, docenten, leerlingen, UNESCO-coördinatoren) proberen we zo helder mogelijk uit te leggen welke keuzes wij als school gemaakt hebben. Nadat we de wereldweken in UNESCO thema’s hadden uitgelegd waren de collega’s al enthousiast, maar we waren helemaal overdonderd toen we vertelden wat we verder allemaal nog aan UNESCO doen op school. Onderstaand enkele reacties: 

 

Presentatie was bijna overdonderend, er wordt echt heel veel georganiseerd voor de leerlingen. Het enthousiasme staalde er vanaf, dat was goed om te zien. 

Goed om Unesco doelen op te nemen in curriculum door dit in vakwerkplannen terug te laten komen.  

Mooi dat er zo veel leerlingen bij betrokken zijn. 

Zorg dat leerlingen aangesloten blijven, herkennen wat Unesco activiteiten zijn.  

 

Dit was een heel goede visitatie in de huidige omstandigheden! 
 

Lorentz Lyceum 

 

De school draagt enorm veel UNESCO uit. Het is duidelijk zichtbaar in de school, je kan er eigenlijk omheen. Ze zijn als oriëntatie school al heel ver. Vooral heel fijn dat iemand uit het MT ook UNESCO draagt en dat geeft extra input om dit sterk te maken in de school. 
 
Vooral het verwerken in de sectie werkplannen is het een sterk punt, niemand kan er dan omheen. Zal niet altijd makkelijk zijn, maar het geeft wel een duidelijk signaal waar de school naartoe wil. Zo krijgen de 17 SGD's een plek binnen de school en het onderwijs. 
 
Leuk om te zien dat het unesco-team al veel voor elkaar heeft. Zoals de wereldweken en  daarbij betrokken collega's enthousiast voor weten te maken. Ook de UNESCO-werkgroep heeft een brede groep leerlingen uit verschillende leerjaren. 
 
Voordeel is hier natuurlijk dat het een kleine school is en geen bovenbouw aanwezig. Zo kan je makkelijker alles binnen het curriculum plaatsen. Maar ik denk dat de school hier al heel ver in was voordat zij als een UNESCO aan de slag zijn gegaan. 
 
Belangrijk punt van aandacht is de hoeveelheid. Het was een enorme berg van informatie met wat zij al allemaal doen, is het niet teveel? Ik zou hen vooral adviseren om datgene wat ze nu doen hiermee verder te gaan, sterker neerzetten (als dat nodig is) en daarmee zijn een school die de pijlers van UNESCO sterk uitdraagt.   
 
Het Baarnsch Lyceum 

 

Visitatie via M-teams.