World cleanup day – 19 september 2020       Logo Unesco


Door mevr. Jongejan

 

In het kader van World Cleanup Day heb ik voor het vak Engels een leesles ontwikkeld omtrent het thema ‘Marine Plastic Pollution’ ofwel Plastic soep. Ik heb deze les gegeven aan klas 2 havo/vwo. De betreffende klas was bezig in een hoofdstuk wat over Australië ging en zodoende heb ik een tekst gebruikt die zich met name richtte op de vervuiling in The Great Barrier Reef. De thema’s kwamen in deze les mooi samen.

Word Clean-up Day Unesco

Ik heb de les ingeleid met een filmpje van UNESCO over The Great Barrier Reef. De leerlingen gingen vervolgens aan de slag in groepjes van 4 of 5 leerlingen. Samen lazen zij de Engelse tekst door over Marine Plastic Pollution en gingen zij vervolgens aan de slag met opdrachten. De eerste opdracht was het vertalen van de moeilijke Engelse woorden in de tekst om het tekstbegrip te vergroten. Daarna moesten ze met hun groepje vragen beantwoorden over de tekst zoals: Wat is Marine Plastic Pollution precies? Waarom is Marine Plastic Pollution ook een probleem voor ons als mensen? Welke tips worden in de tekst gegeven om vervuiling te verminderen? Welke goede ideeën kunnen jullie als groep nog meer bedenken om vervuiling te verminderen? Na het werken in groepjes hebben we de opdrachten en antwoorden klassikaal besproken en ideeën uitgewisseld. 

Bekijk  "the great Barrier Reef" op Youtube.