Havo Comenius Lyceum 

Heeft uw zoon of dochter een havoadvies gekregen? Het Comenius College biedt u alle mogelijkheid om daar het meeste uit te halen!

  • na het eerste jaar talenkeuze
  • Tech+
  • International Business College
  • internationalisering
  • buitenlandreis in havo 4


In havo 1 krijgen de leerlingen een oriëntatiecursus voor de vakken Spaans en Duits, een halfjaar lang één uur per week. Daarnaast hebben ze twee uur in de week Frans. Na het eerste leerjaar kiest uw zoon of dochter twee van de drie moderne talen. Ook is het vak Tech+  een onderdeel van de lessentabel. In de eerste periode van de brugklas wordt daarnaast het vak Leren leren aangeboden. De mentor gaat bij dit vak aan de slag met de klas om te kijken hoe ze het maximale uit zichzelf kunnen halen, zowel tijdens de les als tijdens het maken van huiswerk of toetsen.

​Op het Comenius College hebben we een homogene brugklas op havoniveau. Elk jaar wordt er bekeken hoe de mogelijkheden voor de doorstroom zijn. Zo zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter op de goede plek komt en blijft.

Aan het eind van havo 3 kiezen de leerlingen een profiel. Daarnaast is er de mogelijkheid om mee te doen aan het International Business College (IBC). Op het IBC volgen de leerlingen een havoprogramma in 4 dagen. De dag die overblijft wordt besteed aan het opzetten van een eigen bedrijf en het bijbehorende ondernemerschap.

In de bovenbouw van de havo zijn er veel mogelijkheden tot internationaliseren. Leerlingen die op dat gebied op zoek zijn naar verdieping, kunnen deelnemen aan uitwisselingsprojecten. Daarnaast gaan alle leerlingen in havo 4 op buitenlandexcursie. Dit wordt door veel leerlingen gezien als het hoogtepunt van hun schoolloopbaan op het Comenius.

Heeft u nog vragen over de havo op het Comenius College? Neem dan contact met ons op.