Tech+

  • 21st-century skills
  • aandacht voor gebruik van media
  • onderzoekend leren
     

Leerlingen van nu groeien op in een kennissamenleving die razendsnel verandert onder invloed van technologie. Tegelijkertijd is er een groeiend tekort aan technici in Nederland. De toekomst vraagt van leerlingen dat zij digitaal geletterd zijn, met nieuwe technologieën kunnen werken en over 21st century skills beschikken om zo te kunnen functioneren in de maatschappij en als basis voor verdere ontwikkeling. Het is onze taak als school om leerlingen hierop voor te bereiden en tegelijkertijd in te spelen op het groeiende tekort aan technici in Nederland.
Het Comenius College vervult deze belangrijke taak in de vorm van het vak Tech+.

Tech+ is een vernieuwend grensverleggend bèta-technisch vak dat leerlingen enthousiast en nieuwsgierig maakt voor technologie in een projectmatige vakoverstijgende leeromgeving. Daarbij wordt de verbinding gemaakt met het bedrijfsleven en technische vervolgopleidingen. Binnen Tech+ in de brugklas worden meerdere modules aangeboden, onder andere over LEGO SPIKE Prime (Onderzoek & Ontwerp), robotica en programmeren”

Heeft u nog vragen over Tech+ op het Comenius College? Neem dan contact met ons op.