Mavo Comenius Lyceum

Bent u op zoek naar een mavoschool waar goed onderwijs wordt gegeven? Dan is het slim om op het Comenius te komen kijken!

  • brugklas in het Junior Lyceum
  • vanaf jaar 2 naar Comenius Mavo Capelle
  • Leren leren
  • Tech+
  • goede doorstroommogelijkheden

 

De nieuwe mavoleerlingen van het Comenius Lyceum starten hun brugklasperiode in het Junior Lyceum aan Lijstersingel 18, net als alle andere brugklassers. Hierdoor hebben ze een veilige start in een omgeving die speciaal ingericht is voor brugklasleerlingen.
Op het moment dat uw zoon of dochter doorstroomt naar mavo 2, verhuist hij of zij naar het mavogebouw aan Lijstersingel 10. Dit gebouw wordt vrijwel alleen gebruikt door leerlingen  en docenten van de mavo en pre-havo.

In de mavobrugklas krijgen de leerlingen, naast het standaardvakkenpakket, een uur Leren leren en een uur Tech+ per week. Leren leren wordt door de mentor gegeven. Tijdens dit uur krijgen de leerlingen tools aangeboden om ervoor te zorgen dat ze het maximale uit zichzelf kunnen halen, zowel tijdens de lessen als wanneer ze zelf thuis huiswerk maken. Dit lesuur staat zowel in klas 1 als in klas 2 op het rooster voor de mavoleerlingen.

Doordat de mavoleerlingen in het lyceumgebouw starten, worden de leerlingen uitgedaagd om zo goed mogelijk te presteren. Wij bieden leerlingen dan ook de mogelijkheid om aan het eind van mavo 1 door te stromen naar havo 2. Uiteraard moeten zowel de resultaten als de motivatie van uw zoon of dochter goed genoeg zijn om door te kunnen stromen.

Heeft u nog vragen over de mavo op het Comenius College? Neem dan contact met ons op.