Vwo Comenius Lyceum

 • uitdagende lessen
 • VWO XTRA
 • talenkeuze na het eerste jaar
 • internationalisering
 • Tech+
 • buitendlandreis in vwo 5

Heb je een eenduidig vwo advies? Dan is het vwo wellicht iets voor jou!
In vwo 1 krijgen de leerlingen een oriëntatiecursus voor de vakken Spaans en Duits, een halfjaar lang één uur per week. Daarnaast hebben ze twee uur in de week Frans. Na het eerste leerjaar kiest uw zoon of dochter twee van de drie moderne talen. Ook is het vak Tech+  een onderdeel van de lessentabel. Daarnaast wordt er in de eerste periode het vak Leren leren gegeven door de mentor. In dit vak wordt aandacht besteed aan hoe je tijdens de les zo goed mogelijk mee kunt doen, hoe je je huiswerk het beste aan kunt pakken en hoe je toetsen zo goed mogelijk maakt.

Op het Comenius College hebben we een homogene brugklas op vwo-niveau. Hierdoor krijgt uw kind daadwerkelijk les op het niveau waarvoor hij of zij een advies heeft gekregen. Uiteraard is er bij alle vakken aandacht voor leerlingen waarvoor het vwo-niveau nog niet genoeg uitdaging biedt. Er zal door de docenten altijd gekeken worden of er nog meer verdiepende stof aangeboden kan worden.

Aan het eind van vwo 3 kiezen de leerlingen een profiel. In de bovenbouw van het vwo zijn er veel mogelijkheden tot internationaliseren. Leerlingen die op dat gebied op zoek zijn naar verdieping, kunnen deelnemen aan uitwisselingsprojecten. Daarnaast gaan alle leerlingen in vwo 5 op buitenlandexcursie. Dit wordt door veel leerlingen gezien als het hoogtepunt van hun schoolloopbaan op het Comenius.

Heeft u nog vragen over het vwo op het Comenius College? Neem dan contact met ons op.

VWO XTRA

In vwo 4, 5 en 6 kan je extra uitdagingen aangaan naast het reguliere lesprogramma. Er zijn diverse mogelijkheden om al vroeg kennis te maken met het wetenschappelijk onderwijs, met de universiteiten dus. Soms geeft het recht op toegang aan de studie (zonder loting), soms levert het studiepunten op voor je vervolgstudie of kan je het gebruiken voor je Profielwerkstuk. In elk geval heb je je schoolcarrière verrijkt en dat staat goed op je CV! En het is nog interessant en leuk ook!

Wat zijn de mogelijkheden?

 1. LAPP-Top in Leiden
 2. Online Proefstuderen in Leiden
 3. Pre-university College in Leiden
 4. Junior Medschool bij het ErasmusMC in Rotterdam
 5. Junior TUDelft
 6. Online Proefstuderen in Delft
 7. Evenement TUDelft
 8. Masterclass U-talent Utrecht
 9. Peer Tutoring
 10. Een eigen onderzoek naar een onderwerp van je interesse
 11. Socrates International Honours Society
 12. Meedenken in MR, leerlingenraad of klankbordgroepen

 

LAPP-Top: Leiden Advanced Pre-university Programme for Top Students:

LAPP-Top biedt ongeveer 15 verschillende programma’s voor getalenteerde leerlingen uit vwo 5 en 6. Het onderwijs vindt plaats op de universiteit in de periode januari-april. Eén dag per week ga je dan naar de universiteit. Alle programma’s bieden leerlingen een beeld van wat de betreffende wetenschap voor relatie heeft met arbeidsgebieden en maatschappij. Veel programma’s kennen een korte excursie in binnen- of buitenland. Soms wordt daarvoor wel een eigen bijdrage gevraagd. Het programma wordt afgesloten met een Slotbijeenkomst, waarin de leerlingen presenteren wat ze geleerd hebben, daarnaast ontvangen zij dan een certificaat. Leerlingen die na LAPP-Top hun programma willen uitbreiden met het schrijven van een profielwerkstuk kunnen ondersteuning vanuit de universiteit krijgen.

Begin september staan de programma’s op de website www.lapp-top.leidenuniv.nl. Begin oktober ontvangen de schoolcontactpersonen de programmaboekjes. Een leerling die mee wil doen, schrijft een motivatiebrief en vult een aanmeldingsformulier in. Na beoordeling kan de schoolcontactpersoon de leerling aanmelden, dit moet begin november gebeurd zijn. Voor de kerstvakantie ontvangt de leerling dan persoonlijk bericht over de uitkomst van de selectieprocedure. Het onderwijs vindt plaats op de universiteit in de periode januari-april. Deelname kost per leerling € 75.

Online Proefstuderen in Leiden

De universiteit van Leiden biedt ook aansluitingsmodulen via internet. Deze modulen geven je de kans om je te verdiepen in een bepaalde opleiding. Er zijn 15 programma’s mogelijk. Dit is ideaal voor leerlingen die nog niet zeker weten of de studie geschikt is voor hen. Ook kan je de aansluitingsmodule gebruiken als voorbereiding op je profielwerkstuk. Elke deelnemer ontvangt een werkboek en krijgt toegang tot de digitale leeromgeving Blackboard via internet. Daar vind je de opdrachten. Een module is gebaseerd op zelfstudie, waarbij je via internet begeleid wordt door de universiteit. Deelname is mogelijk in het voorjaar en najaar en vooral bedoeld voor leerlingen uit vwo 5 en 6. Gedurende 8 weken werk je dan aan de opdrachten, dit kost ongeveer 3 uur per week. Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat. Meer informatie vind je op de website www.aansluitingsmodulen.leidenuniv.nl. Voor deelname aan de najaarscursus moet je voor half oktober ingeschreven hebben. Deelname is gratis.

Pre-university College in Leiden

Het Pre-University College is voor leerlingen met een brede academische belangstelling, die het ervoor over hebben om twee jaar lang, in v5 en v6, naast hun schoolwerk ook te studeren. Je moet dan in v4 gemiddeld een 8 gescoord hebben. Het biedt een zeer divers programma, elk blok komt iets anders aan de orde.

Het volgen van het Pre-University College betekent dat je iedere week een middag onder schooltijd naar Leiden komt. Lessen die je op school mist, moet je zelf inhalen. Bovendien wordt er van je verwacht dat je per week zo’n twee uur besteedt aan voorbereiding. Na afloop ontvang je bij voldoende resultaat een PRE-diploma. Daarmee kom je in aanmerking voor vrijstelling en/of decentrale selectie van een aantal opleidingen van de Universiteit Leiden. Het PRE kan ook aanbevelingsbrieven verzorgen voor bijvoorbeeld buitenlandse universiteiten, decentrale selecties en university colleges. Begin juli is de datum van inschrijving, daarmee begint een strenge selectie. Meer info is te vinden op www.iclon.leidenuniv.nl/vwo-wo/pre/. Meedoen kost naast de reiskosten per leerling € 225.

Junior Medschool bij het ErasmusMC in Rotterdam:

Zeer goede VWO leerlingen kunnen in v4 voor de Junior Medschool geselecteerd worden. De leerling doorloopt vervolgens een 2-jarig traject, met een flinke studiebelasting, en deels ook met lessen in vakantieperioden. Junior Medschool geeft rechtstreeks toegang tot de opleiding geneeskunde. En je gaat zelf onderzoek verrichten!

Het programma is pittig met een hoog uitdagend niveau. Het programma bestaat uit vier onderdelen: summerschool (twee weken colleges, practica’s, bezoek poliklinieken in augustus), onderzoek en onderwijs (10 dagen onderzoek bij verschillende onderzoeksgroepen in de periode september tot maart), eigen onderzoek (vier weken op basis van eigen onderzoeksvoorstel in augustus) en rapportage (rapportage en presentatie van de uitkomsten, in november).

Per school kunnen slechts twee leerlingen worden voorgedragen voor de selectieprocedure! Dit moet eind maart gebeuren. Een leerling die mee wil doen, schrijft een motivatiebrief en vult een aanmeldingsformulier in. Aanmelding gebeurt in overleg met het decanaat.

Junior Medschool is dé kans voor excellente VWO leerlingen om kennis te maken met wetenschappelijk onderzoek, meer informatie vind je op de website: www.erasmusmc.nl/onderwijs/onderzoekersopleidingen/juniormedschool/.

Junior TUDelft

Junior TUDelft is een onderwijsprogramma, ontwikkeld voor ambitieuze leerlingen uit vwo5 en 6 met interesse in technologie. Ontwerpen, onderzoeken en technologische toepassingen staan centraal. Het programma is opgezet in de vorm van een themablok bestaande uit totaal vijf vrijdagen. De deelnemers krijgen gedurende deze vijf dagen de hele dag les op de TU Delft. Zij volgen colleges en practica. Dit gebeurt in de maanden januari en februari. Er zijn vier themablokken: 'Rocket Scientist in 5 Dagen', ‘Streaming Water’, ‘Foutverbeterende Codes’ en ‘Innovative City Design’.

Aanmelden kan via de schoolcontactpersonen, dit moet gebeuren voor 1 november. Je moet rekenen op 1-2 uur huiswerk per week. Deelname is gratis. Meer info vind je op www.junior.tudelft.nl.

Online Proefstuderen in Delft

Deze online aansluitingsmodule is een samenwerkingsproject van de universiteit van Delft en van Leiden. De Aansluitingsmodule Studievaardigheden bestaat uit studiemateriaal en een aantal bijbehorende opdrachten waar je gedurende acht weken zelfstandig mee aan de slag gaat. Als deelnemer ontvang je een werkboek en krijg je toegang tot de digitale leeromgeving Blackboard via internet.

Het basisdeel van de aansluitingsmodule is voor alle deelnemers gelijk. Daarna kies je een thema dat afgestemd is op je profiel: Beeldvorming (CM), Duurzaamheid (EM), Beweging (NG) en Het huis van de toekomst (NT). Je bent niet verplicht het thema te kiezen dat hoort bij het profiel dat je nu volgt en je mag ook meerdere thema's na elkaar volgen (niet tegelijkertijd).

Het kost je gemiddeld 2,5 uur per week aan zelfstudie. Bij een voldoende resultaat ontvang je na afloop een certificaat. Aanmelden is mogelijk voor leerlingen uit 4, 5 en 6 vwo via de website: www.aansluitingsmodule.nl. (doorklikken naar: aansluitingsmodule studievaardigheden). Voor de najaarscursus (eind oktober – december) is aanmelden mogelijk t/m half oktober, voor de voorjaarscursus (half maart – mei) is aanmelden mogelijk t/m begin maart. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname is gratis.

Evenement TU Delft

Elk jaar organiseert de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft evenementen: op 25 november 2015 Be an Engenieer, in maart/april 2016 Wiskunde Actief, in april/mei 2016 Model in 1 dag.

Door deze evenementen komen enthousiaste 5 en 6 vwo scholieren in contact met de studies Electrical Engineering en Technische Informatica. De scholieren komen een dag naar de TU Delft, waar ze een technisch probleem gaan oplossen, zoals ingenieurs dat in hun beroepspraktijk doen. Uiteraard worden ze hierin begeleid door studenten en docenten.

Bij gebleken inzet ontvangt de scholier ter afsluiting van de dag een certificaat. Deze cursus kan als basis dienen voor het Profielwerkstuk. De evenementen zijn bestemd voor scholieren uit 5 en 6 vwo met het profiel NG of NT met voor Wiskunde B gemiddeld een 7,0 of hoger. (Model in 1 dag is alleen voor meisjes uit vwo 5).

Deelname is gratis, maar er is een beperkt aantal plaatsen. Meer informatie en aanmelden kan via http://www.ewi.tudelft.nl/studeren/bacheloropleidingen/kom-eens-langs/evenementen/.

Masterclass U-talent Utrecht

In vwo 5 kan je op de universiteit van Utrecht master­classes volgen op het gebied van farmacie, informatica, wiskunde, techniek, biologie, natuurkunde of scheikunde. Een masterclass biedt je verdieping, hulp bij je studiekeuze of inspiratie voor je profielwerkstuk. Je ontmoet scholieren met dezelfde inter­esse en je maakt mee hoe het er aan op de universiteit of hogeschool aan toe gaat. De masterclasses bestaan uit hoorcolleges, werkcolleges en soms ook practica en duren 1 of 2 dagen. Als je een masterclass volgt van twee opeenvolgende dagen, blijf je één nacht in de jeugdherberg van Rhijnauwen slapen.

De volgende masterclasses zijn te volgen: In de ban van het griepvirus, Being a drug designer for two days, Krommen en constructies, Colloid masterclass: Synthese van vloeibare magneten, De confrontatie met Einstein: naar de grenzen van de moderne natuurkunde, Het weer en klimaat van morgen, IT is puzzling.

De masterclass kost € 35-60, afhankelijk van een één- of tweedaagse masterclass. Aan het eind van de masterclass ont­vang je een certificaat. Er mogen maximaal 4 leerlingen van een school meedoen.

Meer informatie is te vinden op http://www.uu.nl/onderwijs/u-talent/open/u-talent-open-leerlingen-programma-2015-2016.

Peer tutoring

Als je het leuk vindt om met kinderen om te gaan en uitleg te geven, kan je je opgeven om bijles te geven. We gaan dan in overleg met de brugklasmentoren proberen een match te maken tussen een leerling die bijles nodig heeft (tutee) en een leerling die dit wil geven (tutor). De bijles is wekelijks één lesuur in een traject van 5 bijlessen. Sta je een 7,5 gemiddeld voor alle vakken, dan kan dit (in overleg) zelfs tijdens je eigen lessen. De belangrijkste voorwaarde om bijles te mogen geven is: De tutor moet laten zien verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor de tutee en voor zijn eigen resultaten. Na afloop wordt bij succes een vergoeding van €10,- gevraagd van de tutee. Je kunt je hiervoor opgeven bij mevrouw Poot.

Een eigen onderzoek naar een onderwerp van je interesse

Als je een aantal lesuren zou kunnen missen, zou je een eigen onderzoek kunnen doen. Dit vraagt wel veel discipline. Je moet voor het onderzoek een hoofdvraag bedenken en dit uitwerken in deelvragen. Je moet na gaan denken waar je de informatie vandaan gaat halen. Daarnaast maak je een planning van je aanpak. In deze planning heb je vermeld welke lesuren je hiervoor wilt gaan gebruiken. Dit geheel overleg je met je begeleider, daarna moet het overlegd worden met de betrokken docenten. En dan kan je aan de slag! Je kunt je hiervoor opgeven bij mevrouw Poot. 

Socrates International Honour Society

De beste 10% van de afgestudeerden in V6 ontvangt een uitnodiging van het Socrates Honour Society. Dit is een netwerk van getalenteerde studenten, dat ondersteund wordt door de top van het bedrijfsleven. Dit netwerk kan je goed van pas komen tijdens je studie of zelfs nog daarna. Het kan je zelfs een studiebeurs of een beurs voor een buitenlandstage opleveren! Dus zorg nu alvast voor een goede basis van je examendossier, zodat je over 1,5 jaar zeker weten bij deze 10% hoort!

Meedenken in MR, leerlingenraad of klankbordgroepen

Om de kwaliteit van de school te verbeteren kunnen we de inzichten van onze leerlingen goed gebruiken. Daarom willen we je ook vragen om na te denken of je deel wilt uitmaken van onze klankbordgroepen. Daarbij is het van belang dat je helder je argumenten kunt uiteenzetten.

 

Voor al deze mogelijkheden geldt de regel dat je je huiswerk gewoon moet bijhouden, ook voor de uren dat je afwezig bent i.v.m. de extra uitdaging. Ook is het niet de bedoeling dat je cijfers hieronder gaan lijden. We willen je graag extra uitdaging bieden zodat je meer tevreden op je schoolloopbaan terugkijkt.