Niveaus

Wij verzorgen onderwijs op mavo, havo en vwo niveau. Daarnaast bieden wij de pre-havoroute aan. Een intensieve leerroute waarin goede, ambitieuze, mavoleerlingen worden uitgedaagd om door te groeien naar het havoniveau, om zo binnen vijf jaar hun havodiploma te kunnen behalen.

Na de basisschool krijg je een (definitief) advies voor een niveau. Je zal op dit niveau geplaatst worden in overleg met de basisschool en met ons. Uiteraard betrekken we jou en jouw ouders hier ook bij. 

In de brugklas kom je in een klas met veel leerlingen van jouw niveau. Toch kan het gebeuren dat we combinatieklassen maken. Bijvoorbeeld een havo/vwo brugklas, of een mavo/havo brugklas. Dit doen we om iedereen de beste kansen te geven, maar soms ook omdat er bijvoorbeeld te weinig leerlingen van een niveau zijn en hier dan een klas van te maken. In welke klas je komt krijg je zo snel mogelijk te horen. 

Ontwikkeling

De school ontwikkelt continu het onderwijs naar de eisen van de toekomst. Hierin speelt het aanleren van een zelfstandige leerattitude een belangrijke rol. Onze leerlingen worden steeds actiever bij hun eigen leerproces betrokken. Valt er een les uit van een docent, dan kunnen leerlingen zelfstandig met het betreffende vak aan de slag. De betrokkenheid bij en de medeverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces vergroten daardoor.

De computer speelt in ons onderwijs een grote rol. Bij veel vakken worden vormen van digitaal onderwijs aangeboden, zoals het gebruik van digitale onderdelen van een lesmethode, Kennisnet en internet, het maken van werkstukken en het geven van presentaties.

Vervolg na het derde jaar

De havo-vwo-leerlingen vervolgen na het derde jaar hun studie op Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel. De mavoleerlingen ronden hun opleiding in Nieuwerkerk af. Zij kunnen examen doen in de sectoren Economie, Zorg en Welzijn of Techniek.
 

Mobiliteit

College vinden we het belangrijk dat leerlingen op de plek zitten waar ze zich thuis voelen. Dit betekent dat we heel goed in de gaten houden of een leerling op het goede niveau zit, of dat een niveau hoger of lager misschien beter bij de leerling zou passen.

Gedurende het jaar bekijkt de mentor regelmatig samen met de leerjaarcoördinator hoe het ervoor staat in de klas.

De leerling krijgt drie rapporten per jaar. Voor  elk rapport zijn er leerlingbesprekingen, waarin alle docenten samen met de mentor en de leerjaarcoördinator de persoonlijke resultaten van een leerling bespreken. Naar aanleiding van deze besprekingen worden de ouders bij rapport één uitgenodigd voor een rapportgesprek.  Bij rapport twee wordt er een voorlopig advies gegeven voor het volgende schooljaar. Bij het derde rapport krijgt de leerling een definitief advies en is er contact met de ouders als er opvallende zaken zijn.

 

Eenjarigebrugperiode

We determineren op Comenius College Nieuwerkerk na het eerste schooljaar. Dit houdt in dat leerlingen die in de brugklas in een mavo/havo- of havo/vwo-klas zitten vanaf het tweede jaar op hun eigen niveau doorgaan. Het kan alsnog dat een leerling in de tweede klas in een dakpanklas (met twee niveaus) zit, maar hij krijgt dan wel les op zijn niveau. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen per niveau. Door na één leerjaar te determineren kunnen we vanaf leerjaar 2 nog meer gaan werken aan een stevige basis voor de leerling op het eigen niveau.

Naar een hoger niveau

Als een leerling boven het niveau van zijn klas presteert, hebben we op het Comenius de mogelijkheid om door te stromen naar een hoger niveau. Na de tweede leerlingbespreking wordt die mogelijkheid met de ouders besproken.

naar een ander niveauLeerlingen die zo goed presteren dat ze naar een hoger niveau kunnen, worden in de tweede helft van het schooljaar meer uitgedaagd. Bij een aantal vakken krijgen ze extra stof aangeboden, zodat ze goed voorbereid zijn op de lessen in het volgende schooljaar. Om naar het hogere niveau te mogen, moet de leerling voldoen aan de bevorderingsnormen voor opstroom.

Naar een lager niveau

Natuurlijk kan het ook voorkomen dat leerlingen in eerste instantie op een te hoog niveau zijn geplaatst. Ook dit wordt op het Comenius College goed in de gaten gehouden. Als blijkt dat een leerling stelselmatig lager presteert, kijken we of er het volgende schooljaar plek is in een klas op een lager niveau.

Voor een kind is het erg lastig om te merken dat je niet op het goede niveau les krijgt. Onze docenten betrekken deze leerlingen toch zo goed mogelijk bij de lessen en blijven de leerlingen stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Stapelen

Heeft uw kind met goede resultaten een mavodiploma gehaald en wil hij of zij nog meer uit zichzelf halen? Dan is er binnen het Comenius de mogelijkheid om te stapelen: de leerling stroomt dan in havo 4 in om daar hard te gaan werken voor een havodiploma.

Ook na een havodiploma is het mogelijk om te stapelen: dan stroomt de leerling in vwo 5 in en werkt vanaf daar toe naar een vwo-diploma.

afbeeling: Geslaagd op het Comenius College Nieuwerkerk