Niveaus

Wij verzorgen onderwijs op mavo, havo en vwo niveau. Daarnaast bieden wij de pre-havoroute aan. Een intensieve leerroute waarin goede, ambitieuze, mavoleerlingen worden uitgedaagd om door te groeien naar het havoniveau, om zo binnen vijf jaar hun havodiploma te kunnen behalen.

Ontwikkeling

De school ontwikkelt continu het onderwijs naar de eisen van de toekomst. Hierin speelt het aanleren van een zelfstandige leerattitude een belangrijke rol. Onze leerlingen worden steeds actiever bij hun eigen leerproces betrokken. Valt er een les uit van een docent, dan kunnen leerlingen zelfstandig met het betreffende vak aan de slag. De betrokkenheid bij en de medeverantwoordelijkheid voor het eigen leerproces vergroten daardoor.

De computer speelt in ons onderwijs een grote rol. Bij veel vakken worden vormen van digitaal onderwijs aangeboden, zoals het gebruik van digitale onderdelen van een lesmethode, Kennisnet en internet, het maken van werkstukken en het geven van presentaties.

Vervolg na het derde jaar

De havo-vwo-leerlingen vervolgen na het derde jaar hun studie op Comenius Lyceum in Capelle aan den IJssel. De mavoleerlingen ronden hun opleiding in Nieuwerkerk af. Zij kunnen examen doen in de sectoren Economie, Zorg en Welzijn of Techniek.
 

afbeelding: leerlingen werken aan hun werkstuk in de mediatheek op het Comenius College Nieuwerkerk