CCN, sponsorloop voor Leprastichting.

september 2021

Het Comenius College zet zich al jaren in voor de Leprastichting. Ook dit jaar houden we weer een sponsorloop waarbij de opbrengst is bestemd voor dit goede doel.

Comenius als Unesco-school in actie voor de Leprastichting

Comenius College Nieuwerkerk besteedt als Unesco-school onder andere aandacht aan wereldburgerschap, één van de hoofdthema’s van een Unesco-school.

Als goed doel, waar Comenius College Nieuwerkerk zich al jaren voor inzet, is gekozen voor de Leprastichting. De Leprastichting probeert zoveel mogelijk leprapatiënten bijtijds op te sporen, te behandelen en te genezen om blindheid, verminkingen en amputaties bij leprapatiënten te voorkomen (gemiddelde kosten zijn slechts 50 euro). Binnenkort is het de Week tegen Pesten. Deze week zal er al voorlichting gegeven worden over hoeveel leprapatiënten gepest, genegeerd en zelfs verstoten worden. Daarnaast wil Comenius College Nieuwerkerk verschillende activiteiten organiseren waarvan de opbrengst voor de Leprastichting is.

Eén van de acties voor de Leprastichting is een sponsorloop voor de eerste en tweede klassen. Deze vindt dit schooljaar plaats tijdens de kampen in de week van 4 t/m 8 oktober. Elke klas loopt de sponsorloop tegelijk met een aantal andere klassen. Zo doen alle leerlingen uit klas 1 en 2 hieraan mee. De sponsorloop wordt in de buurt van het kamphuis gelopen. Iedereen loopt minimaal een aantal rondes. We verwachten dat dit een gezellige happening gaat worden met een prachtig bedrag als opbrengst.


Voorlichting over lepra
Alle leerlingen uit klas 1 en 2 hebben deze week van onze collega, dhr. Euser, voorlichting gehad over lepra. Hij is als ambassadeur van de Leprastichting al in meerdere  lepradorpen en lepraziekenhuizen geweest en kan dus uit zijn eigen reiservaringen putten. Hij vertelt: “Lepra is een besmettelijke armoedeziekte, die veroorzaakt wordt door de leprabacterie. Deze wordt verspreid door hoesten en niezen en wordt pas na jaren actief. Je krijgt dan vlekken op de huid die gevoelloos zijn. Iemand met gevoelloze handen en voeten verwondt zich makkelijker, dat uiteindelijk kan leiden tot ontstekingen, verminkingen en amputaties.

In de lepraziekenhuizen heb ik gezien wat lepra voor wonden en verminkingen aanricht. Shockerend! Te vaak is de enige mogelijkheid nog om over te gaan tot een amputatie. Toen ik tijdens een beenamputatie het onderbeen weggedragen zag worden, besefte ik dat niet alleen het been, maar ook de toekomst van deze man hiermee weg was. De angst voor leprapatiënten is namelijk erg groot. Ze worden daarom vaak verstoten en moeten zelfs vaak zonder familie verder leven in een afgelegen lepradorp. Ik heb kort in en rond zo’n lepradorp geleefd. Het leven in een krottenwijk is al niets, maar als je dan ook nog eens lepra hebt, blijft er helemaal weinig toekomstperspectief over.

En dan te bedenken dat dit te voorkomen is. Wanneer een leprapatiënt namelijk bijtijds opgespoord, behandeld en genezen wordt (gemiddelde kosten: slechts  50 euro per leprapatiënt) kunnen blindheid, verminkingen en amputaties voorkomen worden. Gevoelloze plekken op de huid blijven echter wel gevoelloos, waardoor goede wondverzorging uiterst belangrijk blijft.”


Het sponsorformulier
We hopen dat elke leerling veel familieleden, buren, sportvrienden, kennissen, collega’s van ouders e.d. bereid zal vinden om zijn/haar inspanningen te sponsoren, om zo bij te dragen aan dit mooie goede doel. Elke leerling krijgt een sponsorformulier dat samen met het opgehaalde geld op maandag 27 september moet worden ingeleverd. Het is van groot belang dat alle formulieren terugkomen! Dus ook wanneer er geen sponsors zijn gevonden.

Door aan de sponsorloop mee te doen, kunnen onze leerlingen als echte wereldburgers hun steentje bijdragen om veel mensen een betere toekomst zonder handicaps te geven.

UPDATE 14-10-2021:
De afgelopen jaren hebben onze leerlingen het mooie beddrag van ca. € 4.000,00 bij elkaar gelopen. Nog niet al het sponsorgels is binnen en nu al staat de teller an bijna op € 6.500,00 ! Dank aan de gulle sponsors en natuurlijk aan de sportieve leerlingen die dit mooie resultaat hebben bereikt.

In 2016 en 2018 hebben leerlingen van Comenius Lijstersingel met dhr. Euser als ambassadeur van de Leprastichting, nog vrijwilligerswerk in lepradorpen in Vietnam gedaan. Zij hebben daar met eigen ogen gezien wat lepra is, wat het met de mensen doet en wat de rol van de Leprastichting is. Meer informatie over de vorige sponsorloop op het Comenius College is te vinden op www.leprastichting.nl.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon/dochter of met dhr. Euser.


Met vriendelijke groet,

P. Euser                        
Docent wiskunde en rekenen
Roostermaker
Daarnaast ambassadeur van de Leprastichting

 

« ga terug