Comenius Nieuwerkerk wordt UNESCO-Oriëntatieschool

oktober 2019

“Since wars begin in the minds of men, it is the minds of men that the defenses of peace must be constructed”.

Unesco

Comenius Nieuwerkerk was op zoek naar een inhoudelijke en onderwijskundige "paraplu" die boven de school gehouden kan worden; deze hebben zij gevonden bij Unesco. Samen met Unesco is er een duidelijk profiel ontstaan voor alle initiatieven en vakoverstijgende projecten. De school wil haar leerlingen graag meegeven dat ze behalve deel van de school, ook deel van de wereld zijn. ‘Onze leerlingen zijn de toekomst en het zou toch geweldig zijn als we de ontwikkeling van onze leerlingen zo veel mogelijk toespitsen op de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw’ geeft Bas Visser, directeur Comenius Nieuwerkerk, aan. 

De school gaat de vier thema’s van UNESCO - vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid – door het schooljaar heen  weven. Deze thema’s vormen een mooie paraplu om de activiteiten die al op school plaatsvinden onder te brengen en tegelijkertijd nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Afgelopen jaar zijn ze onder andere al begonnen met projectweken in de thema’s van UNESCO. We hebben bijvoorbeeld een projectweek wereldburgerschap gehad waarin activiteiten plaatsvonden als een opa en oma dag, een bezoek aan Bureau Halt en een excursie naar het Humanity House. Een projectweek is natuurlijk een mooi begin, maar dit jaar zouden we graag ook door het jaar heen meerdere excursies en activiteiten in het thema wereldburgerschap willen hebben zoals maatschappelijke stages voor de derde klassen.

Naast wereldburgerschap komen ook de andere thema’s al aan bod: Het versterkt Engels aanbod (Anglia en Cambridge), de realisatie van het lokaal voor de toekomst, plaatsing van zonnepanelen op het dak, actie voor de leprastichting, de buitenlandreis en een gezonde schoolkantine Het streven naar een duurzame samenleving zit al verweven in ons onderwijs.
Daarnaast is ons doel om ons schoolgebouw klimaatneutraal te maken.

De school heeft daarvoor twee UNESCO coördinatoren  benoemd, die het voortouw nemen in het organiseren van nieuwe activiteiten en aanwakkeren van enthousiasme onder de docenten en leerlingen. Op deze manier wordt het UNESCO-gedachtengoed gewaarborgd, worden er activiteiten gepland en uitgevoerd en is er een duidelijk aanspreekpunt binnen de school. We hebben heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en gaan er zeker iets moois van maken voor de toekomst!

Zie ook: https://www.unesco.nl/nl/orientatieschool/comenius-college

« ga terug