Communicatie

Het Comenius College wil graag dat de ouders van onze leerlingen goed op de hoogte zijn. Onze school werkt met het digitale leerlingvolgsysteem en de elektronische leeromgeving van SOMtoday. Ook kunnen de ouders gebruik maken van de SOMtoday apSOMtoday app voor oudersp.
In de SOMtoday app kunt u o.a. het rooster van uw zoon of dochter raadplegen, het opgegeven huiswerk inzien en de behaalde cijfers van uw zoon of dochter bekijken.

Omdat wij naast goed onderwijs en betrouwbaarheid ook transparantie belangrijk vinden hebben we voor u als ouder/verzorger ook een apart en beveiligd deel van de website ingericht. Dit noemen wij het ouderportaal. Via dit ouderportaal kunt u zelf beschikken over veel informatie die speciaal voor u als ouder/verzorger bestemd is, zoals bijvoorbeeld nieuwsbrieven, de leden van de ouderraad en nieuws over activiteiten.

Daarnaast kunnen meldingen van ziekte, verzuim en aanvragen van verlof, ouderbijdrage etc.  allemaal via dit beveiligde portaal geregeld worden. Vanzelfsprekend kunnen de ouders ook met de schoolleiding en docenten in contact komen.

communicatie is belangrijk Comenius heeft een beveiligd ouderportaal