Onderwijsdoelen

Op het Comenius College werken wij samen aan het beste onderwijs voor elke leerling. Dat en meer kunt u terugvinden in ons schoolplan.

Ouders en leerlingen verwachten vanzelfsprekend goed en aantrekkelijk onderwijs. Binnen het Comenius College weten we dat het behalen van goede resultaten met onze leerlingen zeker niet vanzelf gaat. 

Onze drie onderwijskundige doelen ‘duurzaam goede resultaten’, ‘onderwijs afgestemd op leer- en ondersteuningsbehoefte van leerlingen’ en ‘context van de vestiging medebepalend voor onderwijsontwikkeling’ vormen met elkaar één geheel die in de praktijk vanzelfsprekend met elkaar samenhangen.  

Wij blijven ons onderwijs vernieuwen en aan te passen aan dat wat onze leerlingen nodig hebben. Ruimte om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, elk schooljaar weer! Wij houden rekening met de leer- en ondersteuningsbehoefte van individuele leerlingen en creëren ruimte voor onze scholen om eigen keuzes te maken. Zo blijft de school een plek om elkaar te ontmoeten, een plek om samen te werken en elkaar te versterken.

Dat maakt ieder Comenius College een eigen en unieke school!