Leerlingondersteuning:extra ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben

Ondersteuning in het onderwijs op het Comenius College

Soms heeft een leerling extra zorg of begeleiding  nodig om beter te kunnen functioneren op het voortgezet onderwijs. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn.
Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat iedere leerling zich prettig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen bij ons op school.

De begeleiding zullen wij afstemmen op de behoefte of vraag van de leerling, want ieder kind is immers uniek.
Wij hebben verschillende medewerkers in dienst die een steuntje in de rug kunnen bieden.
Iedere functionaris heeft zijn/haar eigen specialisme en daarmee kunnen we een divers en professioneel zorgaanbod doen.
Wilt u meer informatie of weten wat wij op onze scholen kunnen bieden voor uw zoon/dochter stuur dan een mail naar mail@comenius.nl of neem rechtstreeks contact op de met de school.

Dyslexie / Kurzweil 3000

Comenius maakt op al haar scholen gebruik van Kurzweil., de beste en meest gebruikte dyslexiesoftware. Kurzweil software voor lees- en schrijfproblemen zoals dyslexie. Kurzweil heft belemmeringen op die worden ervaren bij teksten lezen, schrijven en begrijpen. Daardoor kunnen leerlingen sneller werken en op hun eigen niveau presteren. Kurzweil groeit mee  tot aan het afronden van de studie. 
Lezen en leren lukt met dit programma en de ondersteuning die onze coordinatoren geven wel. Ook mag dit programma bij de DUO examens gebruikt worden. DUO levert digitale toetsen en examens die geschikt zijn voor dit programma.

 hulp bij dyslexie zodat lezen en leren je hele schoolloopbaan goed gaat.