Aanmeldings- en plaatsingsprocedure
voor een nieuwe leerling klas 1.

Aanmelden voor het schooljaar 2019-2020 is mogelijk wanneer het schooladvies van de basisschool voor het voortgezet onderwijs bekend is. U kunt dit doen tot 10 weken voor de start van het nieuwe schooljaar bij één van onze vestigingen van het Comenius College

Voor aanmelding bij het Comenius College zijn er drie mogelijkheden:

  1. U kunt uw zoon/dochter digitaal aanmelden via deze link. Vanzelfsprekend  gaat het Comenius College zorgvuldig om met de persoonsgegevens die ingevuld worden.  Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het aanmelden in ons leerlingadministratiesysteem. Zie voor verdere informatie onze privacyverklaring.
  2. U kunt uw zoon/dochter ook aanmelden via het aanmeldformulier: link
  3. U kunt het aanmeldingsformulier ook telefonisch aanvragen. De telefoonnummers van de vestigingen vindt u hier.
  4. U kunt uw zoon of dochter ook persoonlijk aanmelden maak daarvoor een afspraak op éèn van de vestigingen van het Comenius College. 
    De gegevens van de vestigingen vindt u hier.

De volgende zaken verzoeken we u mee te nemen bij het gesprek over de aanmelding:
-Het  schriftelijke advies van de basisschool: het schooladviesformulier met daarop de unieke plaatsings- (aanmeld) code.
-Een (kopie) identiteitskaart/paspoort.

Voorrangsregels
Plaatsing en voorrangsregel
Tot op heden is het gelukkig nooit nodig geweest om over te gaan op loting. Ook dit schooljaar verwachten we niet dat loting nodig zal zijn. Toch kan het gebeuren dat er zich op één van onze scholen voor komend schooljaar teveel leerlingen aanmelden. Mocht er onverhoopt sprake zijn van overaanmelding bij één van onze vestigingen, dan treedt onze voorrangsregel in werking en volgen wij de lotingsprocedure uit de Rotterdamse Plaatsingswijzer (zie www.fokor.nl).
De volgende groep heeft bij loting dan voorrang: een (stief-, half- of pleeg-) broertje of zusje bij ons op school op het moment van aanmelden.

Met elke aangemelde leerling voeren we een kort gesprek. Daarin lichten we ook de plaatsingsprocedure binnen het Comenius College toe.
Dat kan op afspraak via al onze vestigingen.
Zodra de aanmeldingsgegevens compleet zijn, neemt de plaatsingscommissie een besluit over de plaatsbaarheid.
Voor informatie over de plaatsing klikt u hier. 
Op deze pagina treft u ook meer informatie over de Rotterdamse Plaatsingswijzer alsmede een informatiebrochure met uitleg voor ouders/verzorgers aan.