Medezeggenschap

Groeps-Medezeggenschapsraad .
Het CVO kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), het Comenius College een (groeps)medezeggenschapsraad (groeps-MR). Daarnaast beschikt iedere Comenius school over een deelraad, Deze deelraden gaan over het nieuwe beleid dat voor die desbetreffende vestiging geldt. Nieuw beleid voor meerdere en/of alle Comenius-vestigingen wordt voorgelegd aan de groeps-MR van Comenius. De Gemeenschappelijke MR (GMR) gaat over nieuw beleid voor alle CVO-vestigingen.

Medezeggenschap op het Comenius College
Die medezeggenschap voor onze school is georganiseerd in 2 lagen.
De DeelRaad (DR) behartigt de belangen van personeel, leerlingen en ouders op de vestiging. Hier vindt overleg plaats aangaande het beleid voor de vestiging specifiek.
De Groeps MedezeggenschapsRaad (GrMR) bestaat uit vertegenwoordigers van de DeelRaden van alle vestigingen van Comenius. In deze raad wordt het overkoepelende beleid voor alle vestigingen onder de loep genomen.

De hoofdtaak van beide raden:
- het meedenken bij het vaststellen en de uitvoering van het beleid
- het toetsen en evalueren van datzelfde beleid en de uitvoering daarvan.

In beide raden is een vaste verdeling voor het aantal leden van de verschillende geledingen: het aantal personeelsleden is altijd 2 keer het aantal ouders of leerlingen. Een voorbeeld: 4 personeelsleden betekent 2 ouders en 2 leerlingen.
De rol van de Medezeggenschap binnen scholen is geregeld in de WO (Wet Medezeggenschap Onderwijs) en wordt de laatste jaren steeds groter. Schoolleidingen dienen op belangrijke onderdelen van het beleid instemming of advies te vragen aan de gehele raad of een geleding daarvan.

Het is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad om advies of instemming te vragen bij een groot aantal wijzigingen van beleidszaken en de medezeggenschap moet met name op de gevolgen daarvan toezien. Beleid dient in het belang van leerlingen, ouders en medewerkers te zijn. De genoemde geledingen hebben zitting in de verschillende raden. Wil je contact opnemen met de groeps-MR: MR@comenius.nl
De leden van de deelraden op de vestigingen zijn terug te vinden op de organisatie pagina's van de afzonderlijke Comenius scholen.

Leden Groeps-Medezeggenschap (GrMR):

Dagelijks bestuur (DB):
Voorzitter: dhr. H.A. Jansen (CLC)
Secretaris: mw. I.L. Broekmans (De Meerpaal)

Leden personeel (PMR):
Dhr. J. Schipper (CBC)
Dhr. H. Collée (CLC/CMC)
Dhr. H.A. Jansen (CLC/CMC)
Mw. L.Metz (CCN)
Dhr. S. de Haan  (CDR)
Dhr. T. van Lindert (CCK)
Mw. I.L. Broekmans (De Meerpaal)
Dhr. P. de Jong (De Meerpaal)
vacature (CBC)
vacature  (Onderwijs Ondersteunend Personeel)

Leden leerlingen (LMR):
Bart Wieman
Ysmaton Vlug
Roxy van Leeuwen
Wouter Witter
Baraa Ghbalou
Contact opnemen: LMR@comenius.nl

Leden ouders (OMR):
CCK: vacature
CLC/CMC: mw. M. Mossink
CLC/CMC: vacature
CLC/CMC: dhr. G. Pielanen
CLC/CMC: mw. B. van der Spek
CCN: vacature
CBC: mw. I. de Prez
CDR: vacature
De Meerpaal: dhr. P. de Jong

Heeft u interesse om als ouder/verzorger in de OMR plaats te nemen? 
Neem even contact op met mr@comenius.nl

U bent van harte welkom!