Internationalisering


Hoe ver kun jij komen! Dit is niet voor niets onze slogan. Want wij zijn ervan overtuigd dat veel leerlingen na het Comenius wellicht wel verder gekomen zijn dan verwacht!

Op de scholen van het Comenius College staat internationalisering daarom hoog op de agenda. Nederland is klein, juist daarom is het belangrijk om over de grenzen te kijken. leerlingen op het Comenius Lyceum krijgen Chinese les van Chinese docenten
Je leert over Europees burgerschap, je vergroot je zelfstandigheid en doet geweldige ervaringen op.

In een steeds meer globaliserende wereld is het van belang om hier goed op voorbereid te zijn. Kennis over andere landen en over onze positie in de wereld was en is van groot belang. Daar komt bij dat de samenleving steeds diverser wordt en Nederland in toenemende mate met andere landen concurreert op de wereldmarkt, ook als het gaat om het aanbieden van opleidingen. Internationalisering is juist daarom een vanzelfsprekend onderdeel  van het onderwijs op het Comenius College.

Sharing Cultural Treasures
Sharing Cultural Treasures is een nieuw project waarvan het Comenius College coördinator is. Scholen uit Letland, Portugal, Roemenië, Polen en Turkije zijn onze partners in dit project. Dit project draait om het delen van elkaars Nationale Schatten. Te denken valt aan de Nachtwacht, de Hunebedden, het dagboek van Anne Frank etc. De andere scholen brengen ook hun Nationale Schatten in. Centraal staat dan het gekozen onderwerp en het jaartal. Een mooi voorbeeld van internationalisering op het Comenius Lyceum.
Daarnaast zijn er partnerscholen in Japan, Chine maar ook in Sint Maarten waar de leerlingen vor hun buitenlandstage naar toe kunnen gaan.

Op onderstaande kaart is te zien welke landen Comenus met de leerlingen bezoeken. Er komen steeds meer landen bij.

kaart met de locaties waar leerlingen van Comenius voor internationalisering naar toe gaan in de wereld.