J.A. Comenius 

afbeelding naamgever van Comenius College J.A. Comenius

Wie was Comenius?
En wat zie je hiervan terug in 'ons' Comenius College?

Onze school is vernoemd naar de opvoedkundige Comenius. Naast opvoedkundige was hij ook filosoof, theoloog en diplomaat. Hij kwam oorspronkelijk uit Tsjechië en heette Jan Amos Komensky. Later heeft hij de Latijnse naam Comenius aangenomen.

Comenius vond dat onderwijs voor iedereen zou moeten zijn: jongens én meisjes, rijke én arme kinderen. Ook was hij er van overtuigd dat je pas kunt leren als je begrijpt wat er gezegd wordt. Dus als de leerstof aansluit bij wat je al weet. Vaak ging hij met zijn klassen naar buiten om voorbeelden te laten zien. Zijn leerlingen bleken het op deze manier inderdaad veel beter en sneller te begrijpen. Ook was hij degene die bedacht dat leerlingen in verschillende leeftijdsgroepen ingedeeld moesten worden. Zo kon de leraar zijn leerstof het beste afstemmen op de capaciteiten van de leerlingen. Deze elementen zien we nog steeds terug in ons Nederlandse onderwijssysteem. We werken nog steeds met leerjaren en de huidige methodes staan vol met voorbeelden en illustraties.

Op ons Comenius College luisteren we nog steeds naar de wijze lessen van de opvoedkundige Jan Amos Comenius: wij proberen ons onderwijs aan te passen aan de leerbehoefte van onze leerlingen. Alleen gaan wij daarbij nog een stapje verder. Wij zien de klas niet als één groep die hetzelfde onderwijs nodig heeft, maar proberen zelfs binnen de klas de verschillen tussen leerlingen te zien.

Iedere leerling is uniek.
 

Comenius vond ook dat niets op zichzelf staat; alles staat met elkaar in verbinding. Als je in het ene vak iets leert heeft dat altijd te maken met wat bij het andere vak onderwezen wordt. Kennis groeit nog meer als we de vakken met elkaar in verbinding brengen en leerlingen hierover met elkaar praten. Dan groeit de kennis twee keer zo hard! Op het Comenius College proberen we dit ook te doen door steeds meer vakoverstijgend te werken. Op verschillende opleidingen zien we dit al terug. In de komende jaren zal dit steeds meer worden. Over de mens zegt Comenius dat ieder mens op zichzelf moet vertrouwen. Niet om egoïstisch te zijn en alleen aan jezelf te denken, maar om vanuit jezelf toenadering te zoeken met de ander. Samen kunnen we meer bereiken dan alleen.
In onze visie noemen wij dit zo:

“Het Comenius College is een zelfbewuste school die leerlingen opleidt tot zelfbewuste burgers”.

J.A. Comenius