Kwaliteit onderwijs

Het beste onderwijs voor elke leerling.

Het Comenius College heeft beleid ontwikkeld voor structurele kwaliteits­zorg. De onderwijskundig beleidsmedewerker, drs. Caroline van der Giessen, verricht doorlopend onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie, volgens het kwaliteitsmodel van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK). Onderzoeken in de vorm van lesobservaties, enquĂȘtes onder docenten, leerlingen en ouders, analyses van de in-, door- en uitstroom van leerlingen, etc..

Het Comenius College staat positief tegenover de ontwikkeling dat scholen zich verantwoorden voor hun onderwijsniveau. Echter, deze verantwoording heeft alleen betrekking op doorstroom- en examengegevens en niet op de mate waarin een school slaagt in de ontplooiing van de leerling.

Op onze school maken leerlingen een groeiproces door dat niet in cijfers uit te drukken is. Het gaat daarbij om individuele capaciteiten en sociale vaardigheden, zoals het omgaan met leerlingen en docenten, het werken in groepen en het gedrag en de houding bij het leren. Dit is niet op te maken uit de kwaliteitskaart of publicaties uit de landelijke dagbladen. Kwaliteitskaarten geven per definitie gegevens van eerdere schooljaren.

Voor u en uw zoon of dochter is de toekomst van belang. Daarom werken wij voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Hoe wij dit de komende vijf jaar gaan doen is in beeld gebracht in de onderstaande infographic. Deze is gebasseerd op het schoolplan 2017-2022.
Klik op de afbeelding voor een grotere versie:

infographic schoolplan Comenius